Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w MZUiM

Administratorem Danych Osobowych jest:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
reprezentowany przez:
mgr inż. Piotr Handwerker
tel.: 32 256 99 01
ul. J. Kantorówny 2a, 40-381 Katowice
mzum@mzum.katowice.pl 

Inspektorem Ochrony Danych jest:
Joanna Krzykowska
Konsultacje e-mail:
iod@mzum.katowice.pl 
Konsultacje telefoniczne:
środa: 11:00-13:30
piątek: 10:00-13:30
nr telefonu: 32/256 99 01 w. 147. Informujemy, iż wszystkie rozmowy są nagrywane. W przypadku sprzeciwu wobec nagrywania, zachęcamy do przesyłania informacji drogą elektroniczną lub tradycyjną. 


W celu ułatwienia wyszukiwania informacji o prawach osób, których dane są przetwarzane, obowiązki informacyjne podzielone zostały tematycznie. Zachęcamy do wyboru odpowiedniego tematu sprawy.

 1. Obowiązek informacyjny wobec osób objętych zakresem monitoringu na terenie MZUiM w Katowicach
 2. Obowiązek informacyjny wobec osób objętych zakresem monitoringu na terenie Węzła Przesiadkowego „Sądowa" w Katowicach przy ul. Sądowej.
 3. Obowiązek informacyjny wobec osób objętych monitoringiem wokół Kopuły na rondzie oraz w tunelu pod rondem im. J. Ziętka.
 4. Obowiązek informacyjny wobec osób objętych monitoringiem na terenie węzłów przesiadkowych "Brynów" i Zawodzie".
 5. Obowiązek informacyjny wobec osób objętych monitoringiem rozmów telefonicznych w MZUiM.
 6. Obowiązek informacyjnych dla odwiedzających stronę internetową oraz BIP MZUiM.
 7. Obowiązek informacyjny wobec osób, z którymi MZUiM prowadzi korespondencję w formie papierowej oraz mailowej.
 8. Obowiązek informacyjny wobec uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których dane MZUiM zebrał w sposób bezpośredni.
 9. Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane zostały zebrane przez MZUiM w sposób pośredni (w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub podczas realizacji umowy).
 10. Obowiązek informacyjny wobec osób składających wnioski o montaż tablic adresowych.
 11. Obowiązek informacyjny wobec właścicieli posesji, na których drzewa zagrażają bezpieczeństwu na drogach.
 12. Obowiązek informacyjny wobec wnioskodawców, którzy omylnie złożyli pismo do MZUiM, a MZUiM przesłał pismo do właściwego organu.
 13. Obowiązek informacyjny wobec osób wnoszących opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (po otrzymaniu zawiadomienia / upomnienia)
 14. Obowiązek informacyjny dla osób wnoszących do MZUiM wnioski, skargi, petycje.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Edycja literówki.
Joanna Krzykowska 2024-04-10 13:04:36
Edycja dokumentu : Edycja literówki.
Joanna Krzykowska 2024-04-10 13:03:20
Edycja dokumentu : Edycja literówki.
Joanna Krzykowska 2024-04-10 13:03:11
Edycja dokumentu : Aktualizacja listy.
Joanna Krzykowska 2024-04-10 12:57:36
Edycja dokumentu : Aktualizacja listy.
Joanna Krzykowska 2024-04-10 12:57:24
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna tekstu.
Joanna Krzykowska 2022-07-13 11:21:13
Edycja dokumentu : Edycja typograficzna.
Joanna Krzykowska 2022-05-18 14:45:02
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna.
Joanna Krzykowska 2022-03-18 11:20:30
Edycja dokumentu : Poprawka błędu (literówki).
Joanna Krzykowska 2022-03-01 13:49:43
Edycja dokumentu : Edycja typograficzna tekstu.
Joanna Krzykowska 2022-03-01 11:41:04
Edycja dokumentu : Edycja typograficzna tekstu.
Joanna Krzykowska 2022-03-01 11:39:57
Edycja dokumentu : Aktualizacja linków.
Joanna Krzykowska 2022-02-18 13:09:42
Edycja dokumentu : Aktualizacja informacji.
Joanna Krzykowska 2022-02-18 10:56:02
Edycja dokumentu : Aktualizacja informacji
Joanna Krzykowska 2022-02-18 10:52:16
Edycja dokumentu : Aktualizacja listy obowiązków informacyjnych.
Joanna Krzykowska 2021-12-03 11:06:21
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-11-17 10:57:30
Edycja dokumentu : Dodanie nowych klauzul.
Joanna Krzykowska 2021-05-28 10:50:58
Edycja dokumentu : Wprowadzenie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 12:18:09
Edycja dokumentu : Wprowadzanie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 10:03:25
Edycja dokumentu : Wprowadzanie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 09:58:55
Edycja dokumentu : Wprowadzanie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 09:56:23
Edycja dokumentu : Wprowadzanie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 09:54:48
Edycja dokumentu : Wprowadzanie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 09:37:52
Edycja dokumentu : Poprawa formatowania pod kątem WCAG
Administrator Systemowy 2021-05-04 20:21:33
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-11 14:45:50
Edycja dokumentu : Poprawa tzw. "literówki" w treści dokumentu
Adam Adamski 2020-11-27 11:42:44
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu oraz uaktualnienie treści
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:35:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane