Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w MZUiM

Administratorem Danych Osobowych
jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
reprezentowany przez:
mgr inż. Piotr Handwerker
tel.: 32 256 99 01
ul. J. Kantorówny 2a, 40-381 Katowice
mzum@mzum.katowice.pl 

Inspektorem Ochrony Danych jest:
Joanna Krzykowska
iod@mzum.katowice.pl 


W celu ułatwienia wyszukiwania informacji o prawach osób, których dane są przetwarzane, obowiązki informacyjne podzielone zostały tematycznie. Zachęcamy do wyboru odpowiedniego tematu sprawy.

  1. Obowiązek informacyjny wobec osób objętych zakresem monitoringu na terenie MZUiM w Katowicach
  2. Obowiązek informacyjny wobec osób objętych zakresem monitoringu na terenie Węzła Przesiadkowego „Sądowa" w Katowicach przy ul. Sądowej.
  3. Obowiązek informacyjny wobec osób objętych monitoringiem wokół Kopuły na rondzie oraz w tunelu pod rondem im. J. Ziętka.
  4. Obowiązek informacyjny wobec osób objętych monitoringiem na terenie węzłów przesiadkowych "Brynów" i Zawodzie".
  5. Obowiązek informacyjny wobec osób objętych monitoringiem rozmów telefonicznych w MZUiM.
  6. Obowiązek informacyjnych dla odwiedzających stronę internetową oraz BIP MZUiM.
  7. Obowiązek informacyjny wobec osób, z którymi MZUiM prowadzi korespondencję w formie papierowej oraz mailowej.
  8. Obowiązek informacyjny wobec uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których dane MZUiM zebrał w sposób bezpośredni.
  9. Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane zostały zebrane przez MZUiM w sposób pośredni (w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub podczas realizacji umowy).
  10. Obowiązek informacyjny wobec osób składających wnioski o montaż tablic adresowych.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja listy obowiązków informacyjnych.
Joanna Krzykowska 2021-12-03 11:06:21
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-11-17 10:57:30
Edycja dokumentu : Dodanie nowych klauzul.
Joanna Krzykowska 2021-05-28 10:50:58
Edycja dokumentu : Wprowadzenie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 12:18:09
Edycja dokumentu : Wprowadzanie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 10:03:25
Edycja dokumentu : Wprowadzanie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 09:58:55
Edycja dokumentu : Wprowadzanie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 09:56:23
Edycja dokumentu : Wprowadzanie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 09:54:48
Edycja dokumentu : Wprowadzanie danych.
Joanna Krzykowska 2021-05-25 09:37:52
Edycja dokumentu : Poprawa formatowania pod kątem WCAG
Administrator Systemowy 2021-05-04 20:21:33
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-11 14:45:50
Edycja dokumentu : Poprawa tzw. "literówki" w treści dokumentu
Adam Adamski 2020-11-27 11:42:44
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu oraz uaktualnienie treści
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:35:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane