Ważne informacje

1. W związku z planowanym rozpoczęciem prac remontowych na zabytkowym moście zlokalizowanym w ciągu ul. Zaopusta nad rzeką Mleczną w Katowicach, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje, że w dniu 12.07.2021 r. o godz. 7:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Wprowadzona organizacja uwzględnia całkowite zamknięcie obiektu. Ruch pieszo-rowerowy przekierowany zostanie przez sąsiedni most drogowy usytuowany w odległości około 20 m od obiektu zabytkowego.

Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu - 29 grudzień 2021 r.

2.W związku z planowanym rozpoczęciem prac remontowych na wiadukcie drogowym w ciągu ul. Krakowskiej nad torami linii kolejowych 171, 657, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje, iż w dniu 08.06.2021 r. zostanie wprowadzona  tymczasowa organizacja ruchu.
Wprowadzony zostanie Etap II  tymczasowej organizacji ruchu, który zakłada   zamknięcie jezdni po lewej stronie jadąc w kierunku Katowic. Ruch będzie sterowany wahadłowo przy użyciu tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Przewidywany czas trwania Etapu II robót to około 2 miesiące.
Następnie  zostanie
wykonana zmiana organizacji ruchu na Etap I, zamknięcie jezdni z prawej strony jadąc w kierunku Katowic. Utrudnienia potrwają również około 2 miesiące.
Długość zamkniętego odcinka jezdni dla Etapu I i II to około 100 metrów.
Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu - grudzień 2021.

 3. Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania! więcej>>

4. Transmisję online z otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu YouTube pod adresem