Ważne informacje

 1. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania z zakresu płatnego parkowania w Katowicach.

 2. W roku 2024 Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach będzie kontynuował prace związane z budową, przebudową oraz remontami nawierzchni jezdni i chodników w mieście. Przystępując do opracowania planu robót chcemy mieć pełne rozeznanie o wszelkich zamierzeniach związanych z zajęciem pasa drogowego (jezdnie, chodniki, pobocza) przez instytucje, a także podmioty gospodarcze na terenie miasta Katowice. Wzorem lat ubiegłych niniejszym prosimy o przesłanie do tut. Zarządu w terminie do 28 lutego 2024 r. informacji o Państwa zamierzeniach w tym zakresie. Powinny one zawierać dane o rodzaju planowanych robót (przekopy, przewierty, usytuowanie rusztowań, itp.), ich terminach i lokalizacji.
  Inicjatywa nasza zmierza do koordynacji robót, a tym samym do racjonalnego wykorzystania środków przewidzianych na roboty drogowe.

 3. BRAK JEST MOŻLIWOŚCI wnoszenia opłat za Parkingową Kartę Mieszkańca, Parkingową Kartę Przedsiębiorcy lub Abonamenty (miesięczny, kwartalny i półroczny) PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  W celu uzyskania ww. karty parkingowej lub abonamentu należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez stronę http://spp.katowice.eu. Następnie POPRZEZ OTRZYMANY DROGĄ MAILOWĄ LINK DO PŁATNOŚCI należy dokonać wymaganej opłaty. Dokonanie opłaty przed złożeniem wniosku skutkować będzie jej zwrotem.

 4. Wszystkie komunikaty dotyczące prowadzonych prac i wprowadzonej czasowej organizacji ruchu znajdują się w Komunikatach

 5. Kontakty dot. prac prowadzonych przez MZUiM znajdują się tutaj.

 6. Uprzejmie informujemy, że w ramach wdrażania Systemu Informacji Miejskiej Miasta Katowice planowany jest montaż tablic adresowych 
  (z numerem porządkowym budynku i nazwą ulicy) wdrażanego przez Miasto Katowice Systemu Informacji Miejskiej. Wszystkie budynki położone w obszarze wdrożeniowym nr 1 (zgodnie z mapą znajdującą się pod poniższym adresem mailowym) oznakowane zostaną zgodnie z projektem oznakowania, z którym można się zapoznać pod linkiem: https://linia-projekty.pl/simkatowice-adresy/. Na stronie tej znajduje się również wzór wniosku.