Ważne informacje

1. Uwaga!

W związku z trwającymi odbiorami nowych parkomatów ( obecnie zafoliowane z informacją- Parkomat Nieczynny )  i ich uruchamianiem od dnia 23.09.2022r. prosimy o korzystanie do 22.09.2022r. ze starych parkomatów . W dniu 22.09.2022r. z parkomatów zostanie zdjęta folia, jednakże ich uruchomienie nastąpi w dniu 23.09.2022r. Tym samym nowe parkomaty zastąpią parkomaty z projektu ŚKUP.
Prosimy o wyrozumiałość.

2. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje o wprowadzeniu w dniu 13.09.2022 o godzinie 09:00 Tymczasowej Organizacji Ruchu, w obrębie mostu w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino nad rzeką Rawą. Jednocześnie informujemy że prace przygotowawcze związane z wdrożeniem Tymczasowej Organizacji Ruchu rozpoczną się w dniu 12.09.2022r. Wdrożony zostanie etap II polegający na zamknięciu jezdni zachodniej oraz kładki zachodniej i przekierowanie ruchu kołowego na jezdnię wschodnią oraz ruchu pieszego na kładkę wschodnią. Kolejne etapy zmiany organizacji ruchu będą wprowadzane sukcesywnie o czym MZUiM w Katowicach będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem. Za utrudnienia  przepraszamy.


3. W związku z realizacją zadania związanego z rozbiórką kładki oraz rozbiórką i budową nowego mostu w ciągu ul. Bankowej, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje o wprowadzeniu Tymczasowej Organizacji Ruchu od dnia 21.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., która będzie podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie ruch pieszy w ciągu ul. Bankowej zostanie utrzymany na starej kładce zlokalizowanej po zachodniej stronie istniejącego obiektu, natomiast na wysokości rozbieranego obiektu zostanie wprowadzone całkowite zamknięcie ul. Bankowej dla ruchu pojazdów. Ruch zostanie poprowadzony objazdem z wykorzystaniem ul. Warszawskiej i Szkolnej. W celu skomunikowania posesji położonych przy jednokierunkowym odcinku ul. Moniuszki, zaprojektowano wprowadzenie dwóch kierunków ruchu na odcinku od ul. Bankowej do ul. Szkolnej. W tym celu zlikwidowano parkowanie na jezdni na tym odcinku. W etapie drugim, ruch pieszy zostanie przekierowany ze starej kładki na nowy chodnik w ciągu obiektu mostowego.

4. Uprzejmie informujemy, że w ramach wdrażania Systemu Informacji Miejskiej Miasta Katowice planowany jest montaż tablic adresowych
(z numerem porządkowym budynku i nazwą ulicy) wdrażanego przez Miasto Katowice Systemu Informacji Miejskiej. Wszystkie budynki położone w obszarze wdrożeniowym nr 1 (zgodnie z mapą znajdującą się pod poniższym adresem mailowym) oznakowane zostaną zgodnie z projektem oznakowania, z którym można się zapoznać pod linkiem: https://linia-projekty.pl/simkatowice-adresy/. Na stronie tej znajduje się również wzór wniosku.

5. Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania! więcej>>

6. Informacje o bieżących pracach i przebudowach prowadzonych prze MZUiM Katowice oraz kontakt z mediami proszę kierować do Pana Dawida Zapały Katowicka Agencja Wydawnicza dawid.zapala@kaw.katowice.pl