Ważne informacje

1. Uprzejmie informujemy że w miesiącu styczniu 2022 r. Szkoła Policji w Katowicach będzie realizować zajęcia z zakresu ręcznego kierowania ruchem drogowym:

    1) 19 stycznia 2022 r. skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Gawronów oraz ul. Kościuszki z ul. Ceglaną w godzinach 10:00 - 14:00. 

    2) 25 stycznia 2020 r. skrzyżowanie ul. Gliwickiej z ul. Grundmana w godzinach 8:00 - 12:00.  

2. W roku 2022 Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach będzie kontynuował prace związane z budową, przebudową oraz remontami nawierzchni jezdni i chodników w mieście.

Przystępując do opracowania planu robót chcemy mieć pełne rozeznanie o wszelkich zamierzeniach związanych z zajęciem pasa drogowego (jezdnie, chodniki, pobocza) przez instytucje, a także podmioty gospodarcze na terenie miasta Katowice. Wzorem lat ubiegłych niniejszym prosimy o przesłanie do MZUiM w terminie do 28 lutego 2022 r. informacji o Państwa zamierzeniach w tym zakresie.

Powinny one zawierać dane o rodzaju planowanych robót (przekopy, przewierty, usytuowanie rusztowań, itp.), ich terminach i lokalizacji.

Inicjatywa nasza zmierza do koordynacji robót, a tym samym do racjonalnego wykorzystania środków przewidzianych na roboty drogowe.

3. Uprzejmie informujemy, że w ramach wdrażania Systemu Informacji Miejskiej Miasta Katowice planowany jest montaż tablic adresowych
(z numerem porządkowym budynku i nazwą ulicy) wdrażanego przez Miasto Katowice Systemu Informacji Miejskiej. Wszystkie budynki położone w obszarze wdrożeniowym nr 1 (zgodnie z mapą znajdującą się pod poniższym adresem mailowym) oznakowane zostaną zgodnie z projektem oznakowania, z którym można się zapoznać pod linkiem: https://linia-projekty.pl/simkatowice-adresy/. Na stronie tej znajduje się również wzór wniosku.

4. Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania! więcej>>

5. Transmisję online z otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu YouTube pod adresem