Ważne informacje

1.W roku 2023 Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach będzie kontynuował prace związane z budową, przebudową oraz remontami nawierzchni jezdni i chodników w mieście.
Przystępując do opracowania planu robót chcemy mieć pełne rozeznanie o wszelkich zamierzeniach związanych z zajęciem pasa drogowego (jezdnie, chodniki, pobocza) przez instytucje, a także podmioty gospodarcze na terenie miasta Katowice. Wzorem lat ubiegłych niniejszym prosimy o przesłanie do tut. Zarządu w terminie do 28 lutego 2023 r. informacji o Państwa zamierzeniach w tym zakresie.
Powinny one zawierać dane o rodzaju planowanych robót (przekopy, przewierty, usytuowanie rusztowań, itp.), ich terminach i lokalizacji.
Inicjatywa nasza zmierza do koordynacji robót, a tym samym do racjonalnego wykorzystania środków przewidzianych na roboty drogowe.

2. Szkoła Policji w Katowicach uprzejmie informuje, że w miesiącu styczniu 2023 r. planuje realizować zajęcia z zakresu ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach:

  1. 30 stycznia 2023 r. skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Gawronów oraz ul. Kościuszki z ul. Ceglaną w godzinach 8:00 – 12:00,

Wyłączenie sygnalizacji świetnej nastąpi w porozumieniu z Firmą Synchrogop.


3.Informacja !

W dniu 30.12.2022 r. kasa MZUiM przy ul Warszawskiej 19 będzie nieczynna.

Zapraszamy do korzystania z innych dostępnych form płatności.

Numer konta bankowego: PKO BP 47 1020 2313 0000 3702 0514 9499.

4. Wszelkie sprawy związane z działaniem i obsługą parkingów ABC w Strefie Kultury, P&R oraz parkingu przy MDA Sądowa należy  kierować na adres
      e-mail :
wyjasnienia@mzum.katowice.pl lub pod nr. tel. 660 788 009.

5. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje o wprowadzeniu w dniu 13.09.2022 o godzinie 09:00 Tymczasowej Organizacji Ruchu, w obrębie mostu w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino nad rzeką Rawą. Jednocześnie informujemy że prace przygotowawcze związane z wdrożeniem Tymczasowej Organizacji Ruchu rozpoczną się w dniu 12.09.2022r. Wdrożony zostanie etap II polegający na zamknięciu jezdni zachodniej oraz kładki zachodniej i przekierowanie ruchu kołowego na jezdnię wschodnią oraz ruchu pieszego na kładkę wschodnią. Kolejne etapy zmiany organizacji ruchu będą wprowadzane sukcesywnie o czym MZUiM w Katowicach będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem. Za utrudnienia  przepraszamy.

6. W związku z realizacją zadania związanego z rozbiórką kładki oraz rozbiórką i budową nowego mostu w ciągu ul. Bankowej, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach informuje o wprowadzeniu Tymczasowej Organizacji Ruchu od dnia 21.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., która będzie podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie ruch pieszy w ciągu ul. Bankowej zostanie utrzymany na starej kładce zlokalizowanej po zachodniej stronie istniejącego obiektu, natomiast na wysokości rozbieranego obiektu zostanie wprowadzone całkowite zamknięcie ul. Bankowej dla ruchu pojazdów. Ruch zostanie poprowadzony objazdem z wykorzystaniem ul. Warszawskiej i Szkolnej. W celu skomunikowania posesji położonych przy jednokierunkowym odcinku ul. Moniuszki, zaprojektowano wprowadzenie dwóch kierunków ruchu na odcinku od ul. Bankowej do ul. Szkolnej. W tym celu zlikwidowano parkowanie na jezdni na tym odcinku. W etapie drugim, ruch pieszy zostanie przekierowany ze starej kładki na nowy chodnik w ciągu obiektu mostowego.
7. Uprzejmie informujemy, że w ramach wdrażania Systemu Informacji Miejskiej Miasta Katowice planowany jest montaż tablic adresowych
(z numerem porządkowym budynku i nazwą ulicy) wdrażanego przez Miasto Katowice Systemu Informacji Miejskiej. Wszystkie budynki położone w obszarze wdrożeniowym nr 1 (zgodnie z mapą znajdującą się pod poniższym adresem mailowym) oznakowane zostaną zgodnie z projektem oznakowania, z którym można się zapoznać pod linkiem: https://linia-projekty.pl/simkatowice-adresy/. Na stronie tej znajduje się również wzór wniosku.
8. Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania! więcej>>
9. Informacje o bieżących pracach i przebudowach prowadzonych prze MZUiM Katowice oraz kontakt z mediami proszę kierować do Pana Dawida Zapały Katowicka Agencja Wydawnicza dawid.zapala@kaw.katowice.pl