Ważne informacje

  1. W związku z prowadzeniem robót związanych z przebudową kładki dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rzeką Rawą
   w Katowicach zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu wyłącznie na kładce wschodniej zgodnie z zatwierdzeniem
   nr T-I.7221.4.1090.2019 z dnia 04.12.2019 r. Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na kładce dla pieszych - od 01.03.2021 r. godz. 8:00. Ruch pieszych zostanie przekierowany na zachodnią kładkę dla pieszych.
   Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu - sierpień 2021 r.

  2. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa nasza jednostka zamyka do odwołania kasę na ul Kantorówny 2a.
   Mając na uwadze powyższe prosimy Państwa o wyrozumiałość z uwagi na niedogodności, które mogą nastąpić w tym okresie.
   Wszelkie płatności dotyczące: zajęcia pasa drogowego, zezwolenia na przejazd ponadnormatywny, koperty w strefie płatnego parkowania prosimy regulować drogą elektroniczną na konto banku PKO 47 1020 2313 0000 3702 0514 9499.
   Apelujemy do Petentów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w MZUiM.
   Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP MZUiM
   Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.