Ważne informacje

 1. Karty parkingowe i abonamenty dla mieszkańców Katowic oraz przedsiębiorców!

  Należy pamiętać o ponownym złożeniu wniosku przed upływem ważności karty/abonamentu. Data ważności karty/abonamentu znajduje się m.in. w mailu potwierdzającym aktywację karty/abonamentu. Nowy wniosek można złożyć już na 30 dni przed końcem okresu ważności karty/abonamentu poprzez stronę http://spp.katowice.eu. Przypominamy, że dopiero wówczas poprzez otrzymany drogą mailową link do płatności należy dokonać wymaganej opłaty. Dokonanie opłaty przed złożeniem wniosku skutkować będzie jej zwrotem. Również samo dokonanie opłaty, bez ponownego złożenia wniosku, nie powoduje przedłużenia karty/abonamentu. Te wpłaty także podlegają zwrotowi.

 2. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania z zakresu płatnego parkowania w Katowicach.

 3. BRAK JEST MOŻLIWOŚCI wnoszenia opłat za Parkingową Kartę Mieszkańca, Parkingową Kartę Przedsiębiorcy lub Abonamenty (miesięczny, kwartalny i półroczny) PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  W celu uzyskania ww. karty parkingowej lub abonamentu należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez stronę http://spp.katowice.eu. Następnie POPRZEZ OTRZYMANY DROGĄ MAILOWĄ LINK DO PŁATNOŚCI należy dokonać wymaganej opłaty. Dokonanie opłaty przed złożeniem wniosku skutkować będzie jej zwrotem.

 4. Wszystkie komunikaty dotyczące prowadzonych prac i wprowadzonej czasowej organizacji ruchu znajdują się w Komunikatach

 5. Kontakty dot. prac prowadzonych przez MZUiM znajdują się tutaj.

 6. Uprzejmie informujemy, że w ramach wdrażania Systemu Informacji Miejskiej Miasta Katowice planowany jest montaż tablic adresowych 
  (z numerem porządkowym budynku i nazwą ulicy) wdrażanego przez Miasto Katowice Systemu Informacji Miejskiej. Wszystkie budynki położone w obszarze wdrożeniowym nr 1 (zgodnie z mapą znajdującą się pod poniższym adresem mailowym) oznakowane zostaną zgodnie z projektem oznakowania, z którym można się zapoznać pod linkiem: https://linia-projekty.pl/simkatowice-adresy/. Na stronie tej znajduje się również wzór wniosku.