Dział Nadzoru Systemu Parkowania

Obsługa stref płatnego parkowania od 1 grudnia 2023 roku:


Biuro Obsługi Klienta
 (BOK):

ul. Warszawska 19, Katowice
tel.: 32 202 51 51 lub 660 788 013
e-mail:

  • bok@mzum.katowice.pl - sprawy dotyczące obsługi klienta w zakresie kart parkingowych i abonamentów oraz wyjaśnień do nich
  • parkingi@mzum.katowice.pl - do spraw dotyczących pozostałych wyjaśnień związanych z brakiem opłaty za postój oraz spraw powstałych przed 1 grudnia 2023 roku
  • ePUAP (aby wysłać korespondencję do MZUiM należy wybrać: Sprawy ogólne > Pisma do urzędu > Pismo ogólne do podmiotu publicznego)

Biuro BOK jest czynne:
poniedziałek od 8:00 do 17:00
wtorek- piątek od 8:00 do 16:00

Parkowanie w SPP (strefa B, zielona)
- opłata jest pobierana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-17.00
Parkowanie w ŚSPP (strefa A, niebieska) - opłata jest pobierana od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-17.00, za wyjątkiem sobót stanowiących dni ustawowo wolne od pracy


Zapraszamy na stronę 
https://spp.katowice.eu/ w celu złożenia wniosku o kartę parkingową lub abonament - dla Strefy A i Strefy B. Strona umożliwia uzyskanie, a następnie uregulowanie należności z tytułu następujących abonamentowych form opłacania postoju pojazdu samochodowego w strefach płatnego parkowania:

    1. Parkingowej karty mieszkańca,
    2. Parkingowej karty przedsiębiorcy,
    3. Abonamentu miesięcznego, Abonamentu kwartalnego, Abonamentu półrocznego.

BRAK JEST MOŻLIWOŚCI wnoszenia opłat za Parkingową Kartę Mieszkańca, Parkingową Kartę Przedsiębiorcy lub Abonamenty (miesięczny, kwartalny i półroczny) PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

W celu uzyskania ww. karty parkingowej lub abonamentu należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez stronę http://spp.katowice.eu. Następnie POPRZEZ OTRZYMANY DROGĄ MAILOWĄ LINK DO PŁATNOŚCI należy dokonać wymaganej opłaty. Dokonanie opłaty przed złożeniem wniosku skutkować będzie jej zwrotem.


Kasa w BOK, ul. Warszawska 19, jest czynna

poniedziałek od 8:00-16:30
wtorek- piątek od 8:00-15:30
tel. 32 202 51 51 wew. 107 lub 660 788 013


UWAGA !!!
Numer konta bankowego: PKO BP 47 1020 2313 0000 3702 0514 9499 służy tylko do wnoszenia opłat dodatkowych za nieopłacony postój, opłaty za abonamenty, wyznaczone miejsca postojowe w strefie oraz wszystkie inne opłaty związane ze SPP powstałe do dnia 30 listopada 2023 roku!

Opłaty za postój należy wnosić w parkomatach (gotówką, karta płatniczą) lub poprzez operatorów płatności mobilnych obsługujących SPP w Katowicach (korzystanie z tych usług nie wymaga użycia parkomatu): Anypark, skyCash (mobiParking), mPay, moBiLET, ePARK, Flowbird

W sytuacji wystąpienia awarii któregokolwiek parkomatu należy skorzystać z innych działających parkomatów dostępnych strefie płatnego parkowania lub z aplikacji mobilnych. Brak możliwości dokonania opłaty w jednej z ww. form nie zwalnia z obowiązku jej terminowego uregulowania.

Dyspozytornia parkomatów – kontakt w sprawach technicznych dotyczycących urządzeń - parkomatów - nr tel.: 698 634 560, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30-16:30


Sekcja ds. postepowań administracyjnych oraz windykacyjnych
:

ul. Warszawska 27, I piętro, Katowice
tel.:  32 206 80 89 w godz. 9:00-15:30       
Główny Specjalista ds. administracyjno-prawnych: Paweł Jakoktochce, tel. 32 206 80 89 wew. 13
wew. 14 – udzielanie informacji odnośnie upomnień dotyczących opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój/parkowanie
wew. 11, 13 – udzielanie informacji odnośnie tytułów wykonawczych dotyczących opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój/parkowanie
wew. 11, 13 – rozpatrywanie spraw wymagających przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Obowiązujące przepisy prawne:Załączniki
Lokalizacja parkomatów podział na strefy 1.12 [XLS 52,0kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Zmiana godzin pracy kasy.
Joanna Krzykowska 2023-12-19 13:20:49
Edycja dokumentu : Zmiana godzin urzędowania BOK i Kasy.
Joanna Krzykowska 2023-12-19 12:45:45
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-01 12:58:46
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-01 12:58:26
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-01 12:58:14
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:35:38
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:34:58
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:34:07
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:33:48
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:32:53
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:32:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:31:31
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:30:49
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:30:30
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:29:29
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:29:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:27:47
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:27:24
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:21:21
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:20:27
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:40:42
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:40:35
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:40:30
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:40:27
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:40:24
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:40:20
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:40:16
Edycja dokumentu : Informacja na temat płatności za karty i abonamenty.
Joanna Krzykowska 2023-11-20 09:22:18
Edycja dokumentu : Aktualizacja strony.
Joanna Krzykowska 2023-11-03 12:48:37
Edycja dokumentu : Poprawa literówki
Administrator Systemowy 2023-11-02 13:12:44
Edycja dokumentu : Zmiana formatowania tekstu
Administrator Systemowy 2023-11-02 13:11:36
Edycja dokumentu : Zmiana formatowania tekstu
Administrator Systemowy 2023-11-02 13:11:05
Edycja dokumentu : Zmiana formatowania tekstu.
Administrator Systemowy 2023-11-02 12:00:43
Edycja dokumentu : Zmiana formatowania dokumentu w celu uwypuklenia wybranych informacji
Administrator Systemowy 2023-11-02 11:59:57
Edycja dokumentu : zmiany estetyczne
Andrzej Ponikło 2023-11-02 08:11:13
Edycja dokumentu : zmiany estetyczne
Andrzej Ponikło 2023-11-02 08:08:11
Edycja dokumentu : zmian
Andrzej Ponikło 2023-11-02 08:05:40
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-22 12:48:01
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-22 12:47:43
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-22 12:46:32
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-21 13:23:31
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-21 13:23:19
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-21 13:22:57
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-21 13:22:08
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-23 13:40:08
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-23 13:39:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-23 13:39:28
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-23 13:39:19
Edycja dokumentu : zmiana informacji o parkomatyach w strefie spp
Andrzej Ponikło 2022-09-23 13:38:26
Edycja dokumentu : dodanie nowego operatora płatności mobilnych
Andrzej Ponikło 2022-07-11 12:49:36
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna.
Joanna Krzykowska 2022-04-01 13:46:45
Edycja dokumentu : usunięcie danych
Andrzej Ponikło 2022-03-29 11:02:22
Edycja dokumentu : zmiana nazwy firmy obsługującej płatności
Andrzej Ponikło 2021-11-22 08:14:46
Edycja dokumentu : poprawa telefonu
Andrzej Ponikło 2021-11-16 10:12:01
Edycja dokumentu : Dodanie numeru telefonu usunięcie nieaktualnego wpisu
Andrzej Ponikło 2021-11-16 09:42:28
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-09-15 14:37:56
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-09-15 09:30:50
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-09-15 09:30:32
Edycja dokumentu : uzupełnienie informacji o godzinach parkowania SPP
Andrzej Ponikło 2021-07-14 12:17:56
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-06-11 09:46:09
Edycja dokumentu : usunięcie nieaktualnej informacji o opłacie dodatkowej
Andrzej Ponikło 2021-06-11 08:35:52
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 13:20:47
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 13:17:53
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 13:17:52
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:55:04
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:52:01
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:50:35
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:50:35
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:49:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:47:55
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:46:43
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:46:03
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:39:49
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:39:46
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:38:16
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:37:59
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:36:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:32:49
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:18:49
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:33:33
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:33:25
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:33:23
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:33:19
Edycja dokumentu : zmiana ustawy o strefie płatnego parkowania
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:32:38
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-13 10:06:20
Edycja dokumentu : usunięcie nie aktualnych wpisów
Andrzej Ponikło 2021-05-13 10:05:50
Edycja dokumentu : Korekta tytułu dokumentu
Administrator Systemowy 2021-05-13 09:25:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:03:46
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:03:21
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:02:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:02:24
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:01:47
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:01:07
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:00:39
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:24
Edycja dokumentu : zmiana ustawy o spp
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:46:33
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-09 11:10:31
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:19:46
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:18:27
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:18:22
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:03:37
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-23 14:52:33
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:15:31
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:15:24
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane