Dział Nadzoru Systemu Parkowania

Informacja ! 

30 maja 2024 roku  bez opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania  A i B .


Karty parkingowe i abonamenty dla mieszkańców Katowic oraz przedsiębiorców!

Należy pamiętać o ponownym złożeniu wniosku przed upływem ważności karty/abonamentu. Data ważności karty/abonamentu znajduje się m.in. w mailu potwierdzającym aktywację karty/abonamentu. Nowy wniosek można złożyć już na 30 dni przed końcem okresu ważności karty/abonamentu poprzez stronę http://spp.katowice.eu. Przypominamy, że dopiero wówczas poprzez otrzymany drogą mailową link do płatności należy dokonać wymaganej opłaty. Dokonanie opłaty przed złożeniem wniosku skutkować będzie jej zwrotem. Również samo dokonanie opłaty, bez ponownego złożenia wniosku, nie powoduje przedłużenia karty/abonamentu. Te wpłaty także podlegają zwrotowi.Odpowiedzi na pytania w sprawie Strefy Płatnego Parkowania.Obsługa stref płatnego parkowania od 1 grudnia 2023 roku:


Biuro Obsługi Klienta
 (BOK):

ul. Warszawska 19, Katowice
tel.: 32 202 51 51 lub 660 788 013
e-mail:

  • bok@mzum.katowice.pl - sprawy dotyczące obsługi klienta w zakresie kart parkingowych i abonamentów oraz wyjaśnień do nich
  • parkingi@mzum.katowice.pl - do spraw dotyczących pozostałych wyjaśnień związanych z brakiem opłaty za postój oraz spraw powstałych przed 1 grudnia 2023 roku
  • ePUAP (aby wysłać korespondencję do MZUiM należy wybrać: Sprawy ogólne > Pisma do urzędu > Pismo ogólne do podmiotu publicznego)

Biuro BOK jest czynne:
poniedziałek od 8:00 do 17:00
wtorek- piątek od 8:00 do 16:00

Parkowanie w SPP (strefa B, zielona)
- opłata jest pobierana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-17.00
Parkowanie w ŚSPP (strefa A, niebieska) - opłata jest pobierana od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-17.00, za wyjątkiem sobót stanowiących dni ustawowo wolne od pracy

W dni ustawowo wolne od pracy, czyli święta, w strefach płatnego parkowania w Katowicach nie wnosi się opłat za parkowanie.


Zapraszamy na stronę 
https://spp.katowice.eu/ w celu złożenia wniosku o kartę parkingową lub abonament - dla Strefy A i Strefy B. Strona umożliwia uzyskanie, a następnie uregulowanie należności z tytułu następujących abonamentowych form opłacania postoju pojazdu samochodowego w strefach płatnego parkowania:

    1. Parkingowej karty mieszkańca,
    2. Parkingowej karty przedsiębiorcy,
    3. Abonamentu miesięcznego, Abonamentu kwartalnego, Abonamentu półrocznego.

BRAK JEST MOŻLIWOŚCI wnoszenia opłat za Parkingową Kartę Mieszkańca, Parkingową Kartę Przedsiębiorcy lub Abonamenty (miesięczny, kwartalny i półroczny) PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

W celu uzyskania ww. karty parkingowej lub abonamentu należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez stronę http://spp.katowice.eu. Następnie POPRZEZ OTRZYMANY DROGĄ MAILOWĄ LINK DO PŁATNOŚCI należy dokonać wymaganej opłaty. Dokonanie opłaty przed złożeniem wniosku skutkować będzie jej zwrotem.


Kasa w BOK, ul. Warszawska 19, jest czynna

poniedziałek od 8:00-16:30
wtorek- piątek od 8:00-15:30
tel. 32 202 51 51 wew. 107 lub 660 788 013


UWAGA !!!
Numer konta bankowego: PKO BP 47 1020 2313 0000 3702 0514 9499 służy tylko do wnoszenia opłat dodatkowych za nieopłacony postój, opłaty za abonamenty, wyznaczone miejsca postojowe w strefie oraz wszystkie inne opłaty związane ze SPP powstałe do dnia 30 listopada 2023 roku!

Opłaty za postój należy wnosić w parkomatach (gotówką, karta płatniczą) lub poprzez operatorów płatności mobilnych obsługujących SPP w Katowicach (korzystanie z tych usług nie wymaga użycia parkomatu): Anypark, skyCash (mobiParking), mPay, moBiLET, ePARK, Flowbird

W sytuacji wystąpienia awarii któregokolwiek parkomatu należy skorzystać z innych działających parkomatów dostępnych strefie płatnego parkowania lub z aplikacji mobilnych. Brak możliwości dokonania opłaty w jednej z ww. form nie zwalnia z obowiązku jej terminowego uregulowania.

Dyspozytornia parkomatów – kontakt w sprawach technicznych dotyczycących urządzeń - parkomatów - nr tel.: 698 634 560, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30-16:30


Sekcja ds. postepowań administracyjnych oraz windykacyjnych
:

ul. Warszawska 27, I piętro, Katowice
tel.:  32 206 80 89 w godz. 9:00-15:30       
Główny Specjalista ds. administracyjno-prawnych: Paweł Jakoktochce, tel. 32 206 80 89 wew. 13
wew. 14 – udzielanie informacji odnośnie upomnień dotyczących opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój/parkowanie
wew. 11, 13 – udzielanie informacji odnośnie tytułów wykonawczych dotyczących opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój/parkowanie
wew. 11, 13 – rozpatrywanie spraw wymagających przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Obowiązujące przepisy prawne:Załączniki
Lokalizacja parkomatów podział na strefy 1.12 [XLS 52,0kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : dodanie informacji o braku opłat dnia 30.05
Andrzej Ponikło 2024-05-20 10:31:23
Edycja dokumentu : Aktualizacja informacji o terminach składania wniosków o karty/abonamenty.
Joanna Krzykowska 2024-05-10 09:05:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja informacji o terminach składania wniosków o karty/abonamenty.
Joanna Krzykowska 2024-05-10 09:03:29
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2024-03-11 08:53:22
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2024-03-11 08:52:38
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2024-03-11 08:51:53
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2024-03-11 08:50:43
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych.
Joanna Krzykowska 2024-03-08 14:39:10
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych.
Joanna Krzykowska 2024-03-08 14:38:48
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych.
Joanna Krzykowska 2024-03-08 14:38:24
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych.
Joanna Krzykowska 2024-03-08 14:38:02
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych.
Joanna Krzykowska 2024-03-08 14:37:41
Edycja dokumentu : Zmiana godzin pracy kasy.
Joanna Krzykowska 2023-12-19 13:20:49
Edycja dokumentu : Zmiana godzin urzędowania BOK i Kasy.
Joanna Krzykowska 2023-12-19 12:45:45
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-01 12:58:46
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-01 12:58:26
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-01 12:58:14
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:35:38
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:34:58
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:34:07
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:33:48
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:32:53
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:32:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:31:31
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:30:49
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:30:30
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:29:29
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:29:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:27:47
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:27:24
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:21:21
Edycja dokumentu : Aktualizacja funkcjonowania SPP od 1 grudnia 2023 r.
Joanna Krzykowska 2023-12-01 12:20:27
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:40:42
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:40:35
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:40:30
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:40:27
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:40:24
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:40:20
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2023-12-01 11:40:16
Edycja dokumentu : Informacja na temat płatności za karty i abonamenty.
Joanna Krzykowska 2023-11-20 09:22:18
Edycja dokumentu : Aktualizacja strony.
Joanna Krzykowska 2023-11-03 12:48:37
Edycja dokumentu : Poprawa literówki
Administrator Systemowy 2023-11-02 13:12:44
Edycja dokumentu : Zmiana formatowania tekstu
Administrator Systemowy 2023-11-02 13:11:36
Edycja dokumentu : Zmiana formatowania tekstu
Administrator Systemowy 2023-11-02 13:11:05
Edycja dokumentu : Zmiana formatowania tekstu.
Administrator Systemowy 2023-11-02 12:00:43
Edycja dokumentu : Zmiana formatowania dokumentu w celu uwypuklenia wybranych informacji
Administrator Systemowy 2023-11-02 11:59:57
Edycja dokumentu : zmiany estetyczne
Andrzej Ponikło 2023-11-02 08:11:13
Edycja dokumentu : zmiany estetyczne
Andrzej Ponikło 2023-11-02 08:08:11
Edycja dokumentu : zmian
Andrzej Ponikło 2023-11-02 08:05:40
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-22 12:48:01
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-22 12:47:43
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-22 12:46:32
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-21 13:23:31
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-21 13:23:19
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-21 13:22:57
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-11-21 13:22:08
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-23 13:40:08
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-23 13:39:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-23 13:39:28
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-23 13:39:19
Edycja dokumentu : zmiana informacji o parkomatyach w strefie spp
Andrzej Ponikło 2022-09-23 13:38:26
Edycja dokumentu : dodanie nowego operatora płatności mobilnych
Andrzej Ponikło 2022-07-11 12:49:36
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna.
Joanna Krzykowska 2022-04-01 13:46:45
Edycja dokumentu : usunięcie danych
Andrzej Ponikło 2022-03-29 11:02:22
Edycja dokumentu : zmiana nazwy firmy obsługującej płatności
Andrzej Ponikło 2021-11-22 08:14:46
Edycja dokumentu : poprawa telefonu
Andrzej Ponikło 2021-11-16 10:12:01
Edycja dokumentu : Dodanie numeru telefonu usunięcie nieaktualnego wpisu
Andrzej Ponikło 2021-11-16 09:42:28
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-09-15 14:37:56
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-09-15 09:30:50
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-09-15 09:30:32
Edycja dokumentu : uzupełnienie informacji o godzinach parkowania SPP
Andrzej Ponikło 2021-07-14 12:17:56
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-06-11 09:46:09
Edycja dokumentu : usunięcie nieaktualnej informacji o opłacie dodatkowej
Andrzej Ponikło 2021-06-11 08:35:52
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 13:20:47
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 13:17:53
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 13:17:52
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:55:04
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:52:01
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:50:35
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:50:35
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:49:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:47:55
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:46:43
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:46:03
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:39:49
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:39:46
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:38:16
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:37:59
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:36:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 12:32:49
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:18:49
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:33:33
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:33:25
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:33:23
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:33:19
Edycja dokumentu : zmiana ustawy o strefie płatnego parkowania
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:32:38
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-13 10:06:20
Edycja dokumentu : usunięcie nie aktualnych wpisów
Andrzej Ponikło 2021-05-13 10:05:50
Edycja dokumentu : Korekta tytułu dokumentu
Administrator Systemowy 2021-05-13 09:25:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:03:46
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:03:21
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:02:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:02:24
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:01:47
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:01:07
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 13:00:39
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:59:24
Edycja dokumentu : zmiana ustawy o spp
Andrzej Ponikło 2021-05-12 12:46:33
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-09 11:10:31
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:19:46
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:18:27
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:18:22
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:03:37
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-23 14:52:33
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:15:31
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:15:24
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane