Komunikaty

Najważniejsze komunikaty skierowane do mieszkańców Katowic:

W roku 2023 Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach będzie kontynuował prace związane z budową, przebudową oraz remontami nawierzchni jezdni i chodników w mieście.
Przystępując do opracowania planu robót chcemy mieć pełne rozeznanie o wszelkich zamierzeniach związanych z zajęciem pasa drogowego (jezdnie, chodniki, pobocza) przez instytucje, a także podmioty gospodarcze na terenie miasta Katowice. Wzorem lat ubiegłych niniejszym prosimy o przesłanie do tut. Zarządu w terminie do 28 lutego 2023 r. informacji o Państwa zamierzeniach w tym zakresie.
Powinny one zawierać dane o rodzaju planowanych robót (przekopy, przewierty, usytuowanie rusztowań, itp.), ich terminach i lokalizacji.
Inicjatywa nasza zmierza do koordynacji robót, a tym samym do racjonalnego wykorzystania środków przewidzianych na roboty drogowe.


W roku 2022 Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach będzie kontynuował prace związane z budową, przebudową oraz remontami nawierzchni jezdni i chodników w mieście.
Przystępując do opracowania planu robót chcemy mieć pełne rozeznanie o wszelkich zamierzeniach związanych z zajęciem pasa drogowego (jezdnie, chodniki, pobocza) przez instytucje, a także podmioty gospodarcze na terenie miasta Katowice. Wzorem lat ubiegłych niniejszym prosimy o przesłanie do MZUiM w terminie do 28 lutego 2022 r. informacji o Państwa zamierzeniach w tym zakresie.
Powinny one zawierać dane o rodzaju planowanych robót (przekopy, przewierty, usytuowanie rusztowań, itp.), ich terminach i lokalizacji.
Inicjatywa nasza zmierza do koordynacji robót, a tym samym do racjonalnego wykorzystania środków przewidzianych na roboty drogowe.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Przeniesienie informacji do archiwum.
Joanna Krzykowska 2023-03-22 14:26:34
Edycja dokumentu : Przeniesienie komunikatu z głównej strony.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 10:39:38
Edycja dokumentu : Przeniesienie komunikatu z głównej strony.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 10:39:34
Edycja dokumentu : Usunięcie nieaktualnych komunikatów.
Joanna Krzykowska 2022-04-01 13:52:09
Edycja dokumentu : usunięcie nieaktualnej informacji
Andrzej Ponikło 2021-08-23 11:52:42
Edycja dokumentu : zmiana informacji o kasie na ulicy Warszawskiej
Andrzej Ponikło 2021-08-06 12:15:50
Edycja dokumentu : Wprowadzenie wytłuszczeń.
Joanna Krzykowska 2021-04-30 13:33:21
Edycja dokumentu : Zmiana czcionki.
Joanna Krzykowska 2021-04-30 13:31:35
Edycja dokumentu : Zmiana czcionki.
Joanna Krzykowska 2021-04-30 13:29:59
Edycja dokumentu : Zmiana czcionki.
Joanna Krzykowska 2021-04-30 13:12:36
Edycja dokumentu : Wprowadzenie danych.
Joanna Krzykowska 2021-04-30 13:11:26
Wprowadzenie dokumentu : Wprowadzenie danych.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 18:22:53

Otwarte dane Pokaż dane