Komunikaty

Najważniejsze komunikaty skierowane do mieszkańców Katowic:

 • W związku z prowadzeniem robót związanych z przebudową kładki dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rzeką Rawą w Katowicach zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu wyłącznie na kładce wschodniej zgodnie z zatwierdzeniem nr T-I.7221.4.1090.2019 z dnia 04.12.2019 r. Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na kładce dla pieszych - od 01.03.2021 r. godz. 8:00. Ruch pieszych zostanie przekierowany na zachodnią kładkę dla pieszych.
  Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu - sierpień 2021 r.

 • W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa nasza jednostka zamyka do odwołania kasę na ul. Kantorówny 2a oraz ul. Warszawskiej 19.
  Mając na uwadze powyższe prosimy Państwa o wyrozumiałość z uwagi na niedogodności, które mogą nastąpić w tym okresie.
  Wszelkie płatności dotyczące: zajęcia pasa drogowego, zezwolenia na przejazd ponadnormatywny, koperty w strefie płatnego parkowania prosimy regulować drogą elektroniczną na konto banku PKO 47 1020 2313 0000 3702 0514 9499.
  Apelujemy do Petentów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w MZUiM.
  Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP MZUiM
  Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Wprowadzenie wytłuszczeń.
Joanna Krzykowska 2021-04-30 13:33:21
Edycja dokumentu : Zmiana czcionki.
Joanna Krzykowska 2021-04-30 13:31:35
Edycja dokumentu : Zmiana czcionki.
Joanna Krzykowska 2021-04-30 13:29:59
Edycja dokumentu : Zmiana czcionki.
Joanna Krzykowska 2021-04-30 13:12:36
Edycja dokumentu : Wprowadzenie danych.
Joanna Krzykowska 2021-04-30 13:11:26
Wprowadzenie dokumentu : Wprowadzenie danych.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 18:22:53

Otwarte dane Pokaż dane