Wyniki naborów
Rejestr zmian
Edycja dokumentu : dodanie ogłoszenia o naborze
Andrzej Ponikło 2021-03-29 11:50:33
Edycja dokumentu : dodanie konkursu
Andrzej Ponikło 2021-03-29 09:44:11
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37