Obowiązek informacyjny wobec osób składających wnioski o montaż tablic adresowych

Administratorem danych osobowych we wnioskach o montaż tablic adresowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kantorówny 2a, zwany dalej MZUiM. Z Inspektorem ochrony danych w zakresie realizacji swoich praw można się kontaktować pod adresem iod@mzum.katowice.pl

Dane osobowe znajdujące się w korespondencji są przetwarzane w celu:

  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej MZUiM (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO*)
  • w celach kontaktowych na podstawie zgody osoby wyrażonej jednoznacznym działaniem potwierdzającym, poprzez podanie numeru telefonu/adresu e-mail we wniosku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO*)

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe właścicieli, współwłaścicieli, zarządców i osób ich reprezentujących są przetwarzane w celu realizacji ww. wniosku, w tym są przetwarzane przez okres minimum 5 lat, po czym zostają usunięte. 

Informujemy, iż posiadają Państwo następujące prawa

  • prawo dostępu do swoich danych, 
  • prawo prostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych kontaktowych (telefon, e-mail),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmioty, które mogą mieć dostęp danych osobowych

W razie potrzeby potencjalnymi odbiorcami danych zawartych we wniosku mogą być podmioty montujące tablice adresowe oraz podmioty serwisujące na zlecenie MZUiM systemy informatyczne oraz urządzenia wykorzystywane przy przetwarzaniu danych, podmioty hostujące pocztę e-mail, a także podmioty świadczące usługi prawne. Dane adresowe mogą być udostępnione operatorowi pocztowemu w celu dostarczenia korespondencji.

Dodatkowe informacje

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych może być dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości rozparzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi na niego. 

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja
Joanna Krzykowska 2022-01-18 12:20:07
Edycja dokumentu : Aktualizacja adresu.
Joanna Krzykowska 2022-01-18 12:17:07
Edycja dokumentu : Opublikowanie zmian.
Joanna Krzykowska 2022-01-18 12:15:45
Wprowadzenie dokumentu : Aktualizacja danych.
Joanna Krzykowska 2022-01-18 12:14:34

Otwarte dane Pokaż dane