Ważne informacje

1. Uprzejmie informujemy, że w ramach wdrażania Systemu Informacji Miejskiej Miasta Katowice planowany jest montaż tablic adresowych
(z numerem porządkowym budynku i nazwą ulicy) wdrażanego przez Miasto Katowice Systemu Informacji Miejskiej. Wszystkie budynki położone w obszarze wdrożeniowym nr 1 (zgodnie z mapą znajdującą się pod poniższym adresem mailowym) oznakowane zostaną zgodnie z projektem oznakowania, z którym można się zapoznać pod linkiem: https://linia-projekty.pl/simkatowice-adresy/. Na stronie tej znajduje się również wzór wniosku.

2. Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania! więcej>>

3. Informacje o bieżących pracach i przebudowach prowadzonych prze MZUiM Katowice oraz  kontakt z mediami proszę kierować do Pana Dawida Zapały Katowicka Agencja Wydawnicza dawid.zapala@kaw.katowice.pl