Sekcja zajęcia pasa drogowego

Kierownik: Mirosław Graca, tel.: 32 256 99 01 lub 256 99 17 wew. 121

Pracownicy: tel.: 32 256 99 01 lub 256 99 17 wew. 114
e-mail: mzum@mzum.katowice.pl 


Sekcja zajęcia pasa drogowego zajmuje się wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Zezwolenia wydawane są w celu:

Prowadzenie robót dotyczy wszelkich robót prowadzonych w pasie drogowym, tj. zarówno robót związanych z układaniem sieci urządzeń podziemnych (ciągi główne, przyłącza) itp., jak również wszelkiego rodzaju wygrodzeń i zajęć pasa drogowego, np. pod rusztowania, pracę zwyżki itp.

Formularze wniosków o umieszczenie w pasie drogowym ogródka gastronomicznego, reklamy, stoiska handlowego, obiektu budowlanego oraz trwałe zajęcie pod termoizolację budynku znajdują się w Dziale Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń - Sekcja Reklam i Opłat Terenowych oraz w sekcji Załatw sprawę.

Sekcja zajmuje się także:

  • wydawaniem decyzji na udostępnienie kanałów technologicznych, będących w eksploatacji MZUiM
  • naliczaniem opłat za zajęcie pasa drogowego lub drogi wewnętrznej
  • naliczaniem kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia lub przekroczenia terminu zajęcia lub zajęcia większej powierzchni niż określono w zezwoleniu.


Podstawy prawne:

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.)

UCHWAŁA NR XXXIV/739/21 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice 

Uchwała nr XLVIII/896/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.

Uchwała nr IX/185/19 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice

Uchwała nr XL/925/13 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Katowice do kategorii dróg powiatowych oraz gminnych.Załączniki
Zgłoszenie zajęcia pasa drogowego w związku z koniecznością usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym [DOC 51,0kB]
Wzór oświadczenia o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy
Wzór pełnomocnictwa
Wniosek na udostępnienie nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną w celu prowadzenia robót [DOC 44,5kB]
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót [DOC 51,0kB]
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót [DOC 49,0kB]
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności - koperty poza strefą płatnego parkowania [DOCX 19,4kB]
Wniosek o udostępnienie nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi [DOC 37,0kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : aktualizacja ustawy o drogach publicznych
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:30:21
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:25:13
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:25:01
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:24:57
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:24:40
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:24:14
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:24:09
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:23:35
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:23:25
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:23:20
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:22:50
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:22:37
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:22:32
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:20:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:20:28
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:19:14
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:18:57
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:18:16
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:17:52
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:17:47
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:16:06
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:15:53
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:15:47
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:12:33
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:12:25
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2024-05-28 12:12:11
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-08 14:33:35
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-08 14:33:20
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-08 14:33:16
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-08 13:32:07
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-08 13:31:36
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-08 13:31:31
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-07 12:36:23
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-07 12:36:11
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-07 12:36:05
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-07 08:16:48
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-07 08:16:42
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-07 08:16:39
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-07 08:15:21
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-07 08:15:13
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-07 08:15:12
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 13:03:03
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 13:02:54
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 13:02:19
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 13:02:14
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 13:01:53
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 13:01:28
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:58:05
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:57:56
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:57:48
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:57:13
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:57:02
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:56:47
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:56:32
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:56:19
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:56:03
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:54:59
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:54:53
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:54:38
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:54:35
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:53:54
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:53:33
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:53:30
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:53:21
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:52:15
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:52:14
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:52:14
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-12-06 12:52:14
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-27 12:22:18
Edycja dokumentu : zmiana ustawy o droigach publicznych
Andrzej Ponikło 2023-01-26 12:21:17
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-26 12:19:02
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-26 12:18:41
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-26 12:18:35
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-26 12:17:37
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-26 12:17:27
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-26 12:16:43
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-26 12:16:17
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-26 12:16:04
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-26 12:11:55
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-26 12:11:38
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-01-26 12:11:29
Edycja dokumentu : popraw opisu
Andrzej Ponikło 2022-10-06 08:25:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-10-06 07:39:06
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-10-06 07:38:38
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-10-06 07:38:20
Edycja dokumentu : Zmiana opisu pracownika
Andrzej Ponikło 2022-10-06 07:34:34
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-01 12:49:44
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-01 12:49:39
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-09-01 12:49:12
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 14:45:51
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 14:45:45
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 14:45:29
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 12:15:07
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 12:13:37
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 12:13:33
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 12:12:11
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 12:11:56
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 12:11:51
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 12:08:16
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 12:08:03
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 12:07:52
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 11:57:41
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 11:57:34
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 11:57:00
Edycja dokumentu : Aktualizacja edytorska.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:35:30
Edycja dokumentu : Aktualizacja edytorska.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:35:30
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:34:13
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-06-17 14:29:57
Edycja dokumentu : poprawa wyglądu
Andrzej Ponikło 2021-06-17 14:17:04
Edycja dokumentu : zmian uchwały rady miasta
Andrzej Ponikło 2021-06-17 14:15:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-06-01 12:01:26
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-06-01 12:00:41
Edycja dokumentu : dodanie podstawy prawnej
Andrzej Ponikło 2021-05-13 10:15:01
Edycja dokumentu : zmiana email
Andrzej Ponikło 2021-05-11 14:05:15
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 12:01:14
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-11 14:35:46
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-11 13:01:48
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 22:57:22
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 21:04:30
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 21:03:16
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:59:41
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:57:17
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:55:40
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:51:54
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:49:00
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:48:07
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:47:56
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:18:16
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:13:49
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:12:14
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:11:34
Edycja dokumentu : Zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 12:01:23
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane