Sekcja zajęcia pasa drogowego

p.o. Kierownika: Mirosław Graca, tel.: 32 256 99 01 lub 256 99 17 wew. 121

Pracownicy: tel.: 32 256 99 01 lub 256 99 17 wew. 114
e-mail: mzum@mzum.katowice.pl 


Sekcja zajęcia pasa drogowego zajmuje się wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Zezwolenia wydawane są w celu:

Prowadzenie robót dotyczy wszelkich robót prowadzonych w pasie drogowym, tj. zarówno robót związanych z układaniem sieci urządzeń podziemnych (ciągi główne, przyłącza) itp., jak również wszelkiego rodzaju wygrodzeń i zajęć pasa drogowego, np. pod rusztowania, pracę zwyżki itp.

Formularze wniosków o umieszczenie w pasie drogowym ogródka gastronomicznego, reklamy, stoiska handlowego, obiektu budowlanego oraz trwałe zajęcie pod termoizolację budynku znajdują się w Dziale Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń - Sekcja Reklam i Opłat Terenowych oraz w sekcji Załatw sprawę.

Sekcja zajmuje się także:

  • wydawaniem decyzji na udostępnienie kanałów technologicznych, będących w eksploatacji MZUiM
  • naliczaniem opłat za zajęcie pasa drogowego lub drogi wewnętrznej
  • naliczaniem kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia lub przekroczenia terminu zajęcia lub zajęcia większej powierzchni niż określono w zezwoleniu.


Podstawy prawne:

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) 

UCHWAŁA NR XXXIV/739/21 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice 

Uchwała nr XLVIII/896/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.

Uchwała nr IX/185/19 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice

Uchwała nr XL/925/13 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Katowice do kategorii dróg powiatowych oraz gminnych.Załączniki
Zgłoszenie zajęcia pasa drogowego w związku z koniecznością usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym
Wniosek o udostępnienie nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną w celu prowadzenia robót
Wzór oświadczenia o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu d
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności - koperty poza strefą płatnego parkowania
Wniosek o udostępnienie nieruchomości stanowiącą drogę wewnętrzną w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi
Wzór pełnomocnictwa


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja edytorska.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:35:30
Edycja dokumentu : Aktualizacja edytorska.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:35:30
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:34:13
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-06-17 14:29:57
Edycja dokumentu : poprawa wyglądu
Andrzej Ponikło 2021-06-17 14:17:04
Edycja dokumentu : zmian uchwały rady miasta
Andrzej Ponikło 2021-06-17 14:15:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-06-01 12:01:26
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-06-01 12:00:41
Edycja dokumentu : dodanie podstawy prawnej
Andrzej Ponikło 2021-05-13 10:15:01
Edycja dokumentu : zmiana email
Andrzej Ponikło 2021-05-11 14:05:15
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 12:01:14
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-11 14:35:46
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-11 13:01:48
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 22:57:22
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 21:04:30
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 21:03:16
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:59:41
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:57:17
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:55:40
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:51:54
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:49:00
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:48:07
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:47:56
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:18:16
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:13:49
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:12:14
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 20:11:34
Edycja dokumentu : Zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 12:01:23
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane