Wydział Dokumentacji Techniczno-Prawnej i Uzgodnień

Kierownik:
inż. Tomasz Wawrosz - tel.: 32 256 99 01 lub 256 99 17 wew. 128

Pracownicy działu:

 • mgr inż. Anna Wiewiórowska-Sztuder – wew. 132
 • Barbara Gabryszewska – wew. 127
 • Beata Winkiel-Wołkowycka – wew. 128
 • Monika Dula - wew. 144
 • Sebastian Knopek  - wew. 144
 • mgr inż. Kacper Malborski - wew 128

Zadania komórki org.:
 • dokonywanie uzgodnień w zakresie umieszczania w pasie drogowym wszelkich urządzeń niezwiązanych z funkcjonowania pasa drogowego,
 • dokonywanie uzgodnień w zakresie inwestycji realizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego,
 • dokonywanie uzgodnień w zakresie lokalizacji zjazdów,
 • wydawanie decyzji na lokalizację zjazdów,
 • wydawanie wstępnej zgody na wejście w teren działek znajdujących się w pasie drogowym,
 • wydawanie warunków technicznych i uzgodnień dla inwestycji drogowych, realizowanych poza zadaniami MZUiM,
 • nadzorowanie i dokonywanie odbiorów końcowych inwestycji drogowych nieobjętych zadaniami MZUiM,
 • opiniowanie projektów czasowej i docelowej organizacji ruchu dla inwestycji nieobjętych zadaniami MZUiM,
 • wydawanie warunków komunikacyjnych do decyzji o warunkach zabudowy na wniosek Wydziału Budownictwa UM Katowice,
 • opiniowanie i uzgadnianie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie umów w zakresie podziałów nieruchomości, znajdujących się w pasie drogowych,
 • prowadzenie korespondencji i archiwizacji dokumentów, wynikających z realizacji inwestycji na terenie miasta.
Załączniki
Wniosek o lokalizację sieci
Wniosek o opinie do projektu organizacji ruchu
Wniosek o trase wywozu - dowozu
Wniosek o uzg. projektu zagospodarowania terenu [DOC 59,0kB]
Wniosek o uzgodnienie modernizacji fundamentów [DOC 56,0kB]
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu i zgodę na wejście w teren [DOC 57,5kB]
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu [DOC 56,5kB]
Wniosek o wydanie uzgodnienia lokalizacji kontenera [DOC 56,0kB]
Wniosek o wydanie uzgodnienia lokalizacji rusztowania [DOC 56,5kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:34:20
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:34:12
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:34:06
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:33:33
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:33:26
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:33:21
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:32:58
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:32:52
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:32:46
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:32:20
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:32:12
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:32:03
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:31:27
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:31:20
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:31:07
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:30:39
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:30:20
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-11-10 08:30:13
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-22 11:12:55
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-11 14:52:21
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 21:34:27
Edycja dokumentu : zmiana nazwy strony
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:18:55
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane