Dział Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń oraz Sekcja Reklam i Opłat Terenowych

Kierownik: mgr Jacek Papoń – tel. 32 256 99 17 wew. 109

Pracownicy:

 • Barbara Bartecka
 • Robert Kubacha
 • mgr Artur Pochroń – wew. 108 - reklamy w pasie drogowym, letnie ogródki
 • Marcin Mateja  
 • inż. Marcin Łapot 
 • Ewa Hajdas
 • Kornelia Feliks
 • Żaneta Anton wew.109  
Zakres zadań:
 • wydawanie zezwoleń na umieszczenie w pasach dróg publicznych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową: reklam, obiektów handlowych, letnich ogródków handlowo-gastronomicznych, obiektów budowlanych (schody, kioski handlowe) itp.
 • prowadzenie ewidencji dróg pod względem geodezyjno-prawnym
 • prowadzenie ewidencji w zakresie liczby oraz stanu technicznego ulic administrowanych przez MZUiM
 • realizacja i obsługa umów dzierżawy gruntów.


Załączniki
Wniosek o umieszczenie letniego ogródka gastronomicznego
Wniosek o umieszczenie zimowego ogródka gastronomicznego
Wniosek o umieszczenie stoiska handlowego
Wniosek o umieszczenie reklamy wolnostojącej
Wniosek o umieszczenie reklamy na barierce drogowej
Wniosek o umieszczenie reklamy na elewacji budynku (semafor reklamowy)
Wniosek o umieszczenie reklamy na słupie
Wniose o trwałe zajęcie pasa drogowego - termoizolacja budynku
Wniosek o umieszczenie obiektu budowlanego
Zarządzenie Nr 715.2016 dot. ogródków gastronomicznych w m. Katowice


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : dodanie danych pracownika
Andrzej Ponikło 2023-08-22 12:08:23
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych.
Joanna Krzykowska 2021-04-23 10:52:55
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych.
Joanna Krzykowska 2021-04-23 10:51:04
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 21:27:43
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-19 13:28:14
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-19 13:26:31
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-19 13:25:48
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-19 13:24:32
Edycja dokumentu : Zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:17:16
Edycja dokumentu : Zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:17:12
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane