UZGADNIANIE TRAS PROCESJI, PIELGRZYMEK I INNYCH IMPREZ O CHARAKTERZE RELIGIJNYM, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ NA DROGACH PUBLICZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŚCIÓŁ KATOLICKI ORAZ INNE KOŚCIOŁY, Z KTÓRYMI USTAWOWO UREGULOWANE ZOSTAŁY KWESTIE SPRAWOWANIA KULTU PUBLIUCZNEGO

Wymagane dokumenty

  • Podanie organizatora procesji, pielgrzymki lub imprezy religijnej
  • Trasa procesji lub pielgrzymki lub miejsce imprezy religijnej - szkic lub opis
  • Określenie czasu trwania procesji, pielgrzymki lub imprezy religijnej

Dodatkowe informacje

  • Nie podlegają uzgodnieniu trasy konduktów pogrzebowych odbywających się stosownie do miejscowego zwyczaju

Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane