Ustalanie zasad korzystania z przystanków miejskiej komunikacji autobusowej

Wymagane dokumenty

  • Wniosek spełniający wytyczne Zarządzenia nr 1828/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2013 r., § 2 (w załączniku pdf) oraz zgodny z Uchwałą Nr XXX/605/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016 r. (w załączniku pdf) oraz dodatkowo:
  • Proponowany rozkład jazdy (załącznik nr 1 do umowy) - 6 egzemplarzy
  • Wykaz pojazdów samochodowych, którymi będą realizowane przewozy (załącznik nr 2 do umowy) - 6 egzemplarzy.


Gdzie należy złożyć dokumenty

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

ul. Kantorówny 2a, Katowice

tel.: (32) 256 99 17


Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

ul. Kantorówny 2a, Katowice

tel.: (32) 256 99 17


Kto może odebrać dokumenty

Osoba upoważniona


Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zarządca dróg dokłada wszelkich starań aby sprawy były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki


Dodatkowe informacje

  • przy składaniu kserokopii dokumentów każdorazowo należy okazać do wglądu ich oryginały
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 256 99 17
  • Istnieje również możliwość przesłania dokumentów w formie elektronicznej na adres: zabezpieczenieruchu@mzum.katowice.pl


Załączniki
Uchwała Rady Miasta nr XXX_605_16
Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 1828-2013


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja edycyjna.
Joanna Krzykowska 2021-07-30 10:50:11
Edycja dokumentu : Aktualizacja edycyjna.
Joanna Krzykowska 2021-07-30 10:47:57
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane