UZYSKANIA ABONAMENTU NA KORZYSTANIE Z ZASTRZEŻONEGO STANOWISKA POSTOJOWEGO (KOPERTY) W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

Procedura

 1. Złożyć do tut. Zarządu Prośba o wydanie opinii o możliwosci uzyskania koperty z załącznikami:
 • Szkic sytuacyjny proponowanego usytuowania wnioskowanej (koperty)
 • Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy podmiotów gospodarczych;
 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządcy drogi o możliwości uzyskania koperty należy złożyć  Podanie o uzyskanie abonamentu na korzystanie z zastrzeżonego miejsca postojowego z załącznikami:

 • Pozytywna opinia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach w sprawie możliwości uzyskania wydzielenia stanowiska postojowego (koperty) na prawach wyłączności
 • Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy podmiotów gospodarczych;

Gdzie należy złożyć dokumenty

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

ul. Kantorówny 2a, Katowice

tel.: (032) 256 99 17 

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

ul. Kantorówny 2a, Katowice

tel.: (032) 256 99 17

Kto może odebrać dokumenty

Osoba upoważniona

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • Wydanie opinii następuje po uzyskaniu przez MZUM zatwierdzonego przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Katwice projektu organizacji ruchu. Jednakże zarządca dróg dokłada wszelkich starań aby sprawy były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 • Przyznanie abonamentu następuje w  terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego podania. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Jednakże zarządca dróg dokłada wszelkich starań aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe informacje

 • przy składaniu kserokopii dokumentów każdorazowo należy okazać do wglądu ich oryginały
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 256 99 17
 • Istnieje również możliwość przesłania dokumentów w formie elektronicznej na adres:    

  zabezpieczenieruchu@mzum.katowice.pl


Załączniki
Podanie o uzyskanie abonamentu
Prośba o wydanie opinii


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane