Rezerwacja wydzielonego stanowiska postojowego (koperty) na prawach wyłączności na zasadzie zajęcia pasa drogowego poza strefą płatnego parkowania

Procedura

  1. Uzyskać pozytywną opinię Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach w sprawie możliwości uzyskania wydzielenia stanowiska postojowego (koperty) na prawach wyłączności - Wzór Prośby o wydanie opinii o możliwości uzyskania koperty znajduje się tutaj: UZYSKANIE ABONAMENTU NA KORZYSTANIE Z ZASTRZEŻONEGO STANOWISKA POSTOJOWEGO (KOPERTY).
  1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii MZUiM o możliwości uzyskania koperty należy złożyć "Wniosek o wydanie zezwolenia na kopertę poza strefą płatnego parkowania" z załącznikami:

  • pozytywna opinia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach w sprawie możliwości uzyskania wydzielenia stanowiska postojowego (koperty) na prawach wyłączności
  • zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy podmiotów gospodarczych;
  • licencja na wykonywanie zarobkowego drogowego przewozu osób i rozkład jazdy - dotyczy podmiotów realizujących przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym.

Gdzie należy złożyć dokumenty

             Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
             ul. Kantorówny 2a, Katowice
             tel.: (32) 256 99 17 wew. 114

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

             Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
             ul. Kantorówny 2a, Katowice
             tel.: (32) 256 99 17 wew. 114

Kto może odebrać dokumenty

Przewidywany termin załatwienia sprawy

  • Wydanie opinii następuje po uzyskaniu przez MZUM zatwierdzonego przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Katowice projektu organizacji ruchu. Jednakże zarządca dróg dokłada wszelkich starań aby sprawy były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
  • Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa). Jednakże zarządca dróg dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe informacje

  • przy składaniu kserokopii dokumentów każdorazowo należy okazać do wglądu ich oryginały
  • Istnieje również możliwość przesłania opinii w formie elektronicznej na adres: mzum@mzum.katowice.pl lub za pomocą ePUAP (aby wysłać korespondencję należy wybrać: Sprawy ogólne > Pisma do urzędu > Pismo ogólne do podmiotu publicznego).
Załączniki
Wniosek o wydanie zezwolenia na kopertę poza strefą płatnego parkowania [DOCX 18,7kB]


Rejestr zmian
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 12:17:01
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 12:16:59
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-23 12:16:47
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-07-30 14:31:51
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-30 14:31:29
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-30 14:31:28
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-30 14:31:27
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-30 14:30:43
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-30 14:26:38
Edycja dokumentu : zmiana email
Andrzej Ponikło 2021-05-11 14:16:53
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:57:05
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:52:37
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:52:00
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:50:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:47:08
Edycja dokumentu : Aktualizacja informacji.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:45:05
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane