Rezerwacja wydzielonego stanowiska postojowego (koperty) na prawach wyłączności na zasadzie zajęcia pasa drogowego poza strefą płatnego parkowania

Procedura

 1. Złożyć do tut. Zarządu "Prośbę o wydanie opinii o możliwości uzyskania koperty poza strefą płatnego parkowania" z załącznikami (pliki formularzy znajdują się na dole strony):
 • szkic sytuacyjny proponowanego usytuowania wnioskowanej (koperty)
 • zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy podmiotów gospodarczych;
 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii MZUiM o możliwości uzyskania koperty należy złożyć "Wniosek o wydanie zezwolenia na kopertę poza strefą płatnego parkowania" z załącznikami:

 • pozytywna opinia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach w sprawie możliwości uzyskania wydzielenia stanowiska postojowego (koperty) na prawach wyłączności
 • zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy podmiotów gospodarczych;
 • licencja na wykonywanie zarobkowego drogowego przewozu osób i rozkład jazdy - dotyczy podmiotów realizujących przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym.

Gdzie należy złożyć dokumenty

             Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
             ul. Kantorówny 2a, Katowice
             tel.: (32) 256 99 17 wew. 114

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

             Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
             ul. Kantorówny 2a, Katowice
             tel.: (32) 256 99 17 wew. 114

Kto może odebrać dokumenty

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • Wydanie opinii następuje po uzyskaniu przez MZUM zatwierdzonego przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Katowice projektu organizacji ruchu. Jednakże zarządca dróg dokłada wszelkich starań aby sprawy były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 • Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa). Jednakże zarządca dróg dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe informacje

 • przy składaniu kserokopii dokumentów każdorazowo należy okazać do wglądu ich oryginały
 • Istnieje również możliwość przesłania opinii w formie elektronicznej na adres: mzum@mzum.katowice.pl 
Załączniki
Prośba o wydanie opinii o możliwosci uzyskania koperty
Wniosek o wydanie zezwolenia na kopertę poza strefą płatnego parkowania [DOCX 21,0kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : zmiana email
Andrzej Ponikło 2021-05-11 14:16:53
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:57:05
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:52:37
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:52:00
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:50:09
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:47:08
Edycja dokumentu : Aktualizacja informacji.
Joanna Krzykowska 2021-04-16 11:45:05
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane