KARTA MIESZKAŃCA

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie karty mieszkańca
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem
 • Udokumentowanie zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w strefie płatnego parkowania

Gdzie należy złożyć dokumenty

 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
  Dział Nadzoru Systemu Parkowania
  ul. Warszawska 19, Katowice
  tel.: (032) 202-51-51

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

             Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
             Dział Nadzoru Systemu Parkowania
             ul. Warszawska 19, Katowice
             tel.: (032) 202-51-51

Kto może odebrać dokumenty

 • Osoba upoważniona

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • Zarządca dróg dokłada wszelkich starań aby sprawy były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki

Dodatkowe informacje

 • przy składaniu kserokopii dokumentów każdorazowo należy okazać do wglądu ich oryginały
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 202-51-51
Załączniki
Wniosek o wydanie karty mieszkańca


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane