Karta mieszkańca uprawniająca do ulg w opłatach postojowych samochodu

Wymagane dokumenty

 • Podanie/Wniosek o wydanie karty mieszkańca

Gdzie należy złożyć dokumenty

 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
  Dział Nadzoru Systemu Parkowania
  ul. Warszawska 19, Katowice
  tel.: (32) 202-51-51

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

             Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
             Dział Nadzoru Systemu Parkowania
             ul. Warszawska 19, Katowice
             tel.: (32) 202-51-51

Kto może odebrać dokumenty

 • Osoba upoważniona

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • Zarządca dróg (MZUiM) dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe informacje

 • przy składaniu podania każdorazowo należy okazać do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 202-51-51
 • Regulamin uzyskania i korzystania z „karty mieszkańca” (w załączniku nr 4).
Załączniki
Wniosek o wydanie karty mieszkańca (obowiązuje od 21.05.2021 ) [DOC 35,5kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 11:59:40
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 14:11:36
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 13:03:50
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:48:26
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:47:41
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:47:18
Edycja dokumentu : zmiana ustawy o spp
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:46:44
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane