Karta parkingowa dla przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

 • Podanie zawierające numer NIP, REGON lub KRS
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem

Gdzie należy złożyć dokumenty

 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
  Dział Nadzoru Systemu Parkowania
  ul. Warszawska 19, Katowice
  tel.: (32) 202-51-51

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
  Dział Nadzoru Systemu Parkowania
  ul. Warszawska 19, Katowice
  tel.: (32) 202-51-51

Kto może odebrać dokumenty

 • Osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • Zarządca dróg dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki

Dodatkowe informacje

Załączniki
Wniosek o wydanie karty przedsiębiorcy (obowiązuje od 21.05.2021) [DOC 34,5kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 11:54:51
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 14:06:29
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 13:07:29
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:59:35
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:56:14
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:55:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane