Karta pojazdu hybrydowego

Wymagane dokumenty

 • Podanie/Wniosek o wydanie karty pojazdu hybrydowego

Gdzie należy złożyć dokumenty

 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
  Dział Nadzoru Systemu Parkowania
  ul. Warszawska 19, Katowice
  tel.: (32) 202-51-51

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

             Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
             Dział Nadzoru Systemu Parkowania
             ul. Warszawska 19, Katowice
             tel.: (32) 202-51-51

Kto może odebrać dokumenty

 • Osoba upoważniona

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • Zarządca dróg dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki

Dodatkowe informacje

 • przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego wraz z świadectwem homologacji albo zaświadczeniem producenta (importera) potwierdzającym spalinowo-elektryczny napęd pojazdu
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 202-51-51
 • Regulamin uzyskania i korzystania z „karty pojazdu hybrydowego” (w załączniku nr 4).
Załączniki
Wniosek o wydanie karty pojazdu hybrydowego (obowiązuje od 21.05.2021) [DOC 36,5kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 12:26:35
Edycja dokumentu : Edycja topograficzna.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 12:26:32
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 14:09:22
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 13:09:18
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:02:38
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:01:59
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:01:52
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:01:42
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:01:39
Edycja dokumentu : zmiana ustawy o spp
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:01:20
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane