PODANIE O ZASWIADCZENIE NA WJAZD POD ZAKAZ

Wymagane dokumenty

  • Podanie o zaswiadczenie na wjazd pod zakaz
  • Zgoda wydana przez administratora budynku, do którego będzie odbywał się dojazd o możliwości parkowania w podwórzu wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania powierzchnią parkingową.

Gdzie należy złożyć dokumenty

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

ul. Kantorówny 2a, Katowice

tel.: (032) 256 99 17 

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

ul. Kantorówny 2a, Katowice

tel.: (032) 256 99 17

Kto może odebrać dokumenty

Osoba upoważniona

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zarządca dróg dokłada wszelkich starań aby sprawy były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki

Dodatkowe informacje

  • Wydane zaswidczenie nie upoważnia do parkowania na zamkniętych ulicach.
  • przy składaniu kserokopii dokumentów każdorazowo należy okazać do wglądu ich oryginały
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 256 99 17
  • Istnieje również możliwość przesłania dokumentów w formie elektronicznej na adres:    

    zabezpieczenieruchu@mzum.katowice.pl

 

Załączniki
Podanie_o_zaswiadczenie_na_wjazd


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane