Podanie o zaświadczenie na wjazd pod zakaz

Wymagane dokumenty:
  • Podanie o zaświadczenie na wjazd pod zakaz (u dołu strony).
  • Zgoda wydana przez administratora budynku, do którego będzie odbywał się dojazd, o możliwości parkowania w podwórzu.
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania powierzchnią parkingową.

Gdzie należy złożyć dokumenty:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
ul. Kantorówny 2a, Katowice
tel.: (32) 256 99 17

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
ul. Kantorówny 2a, Katowice
tel.: (32) 256 99 17

Kto może odebrać dokumenty
Osoba upoważniona

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Zarządca dróg dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe informacje:
  • Wydane zaświadczenie nie upoważnia do parkowania na zamkniętych ulicach.
  • Przy składaniu kserokopii dokumentów każdorazowo należy okazać do wglądu ich oryginały.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 256 99 17 wew. 120.
  • Istnieje również możliwość przesłania dokumentów w formie elektronicznej na adres: zabezpieczenieruchu@mzum.katowice.pl lub za pomocą ePUAP (aby wysłać korespondencję należy wybrać: Sprawy ogólne > Pisma do urzędu > Pismo ogólne do podmiotu publicznego).
Załączniki
Podanie o zaświadczenie na wjazd [DOC 29,0kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-03-24 09:56:10
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-03-24 09:56:03
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-03-24 09:55:57
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-03-24 09:55:31
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-03-24 09:55:00
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-03-24 09:54:31
Edycja dokumentu : Poprawa formatowania tekstu.
Administrator Systemowy 2021-07-23 12:20:32
Edycja dokumentu : Aktualizacja
Joanna Krzykowska 2021-07-23 11:26:04
Edycja dokumentu : Aktualizacja
Joanna Krzykowska 2021-07-23 11:24:24
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane