Sekcja księgowa

Zastępca Głównego Księgowego:
Beata Jakima, tel. 32 256 99 01 wew. 106

Pracownicy Sekcji Księgowej:
Katarzyna Ciosk - tel. 32 256 99 01 wew. 149,
Paulina Gabryel (opłaty i tytuły wykonawcze) - tel. 32 256 99 01 wew. 137
Agnieszka Monsior (Kasa) - tel. 32 256 99 01 wew. 148
Mariola Wąsowicz - tel. 32 256 99 01 wew. 137
Załączniki
Sprawozdawczość finansowa za 2022 r. [PDF 4,8MB]
Sprawozdawczość finasowa za 2021 r. [PDF 3,3MB]
Sprawozdanie finansowe za 2020 r. [PDF 4,1MB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : zmiany danych pracowników
Andrzej Ponikło 2023-08-22 12:12:06
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-05-09 07:52:50
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-05-09 07:52:44
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2023-05-09 07:52:31
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2023-05-09 07:52:11
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-05-12 10:51:40
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2022-05-12 10:51:26
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2022-05-12 10:51:19
Edycja dokumentu : zmiana nazwiska pracownika
Andrzej Ponikło 2021-12-22 09:42:55
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-31 07:21:58
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-31 07:21:35
Edycja dokumentu : zmiana numeru telefonu
Andrzej Ponikło 2021-05-26 07:28:35
Edycja dokumentu : zmiana nazwiska
Andrzej Ponikło 2021-04-19 11:01:53
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-09 10:29:29
Edycja dokumentu : Zmiany w formatowania tekstu po migracji danych
Adam Adamski 2020-11-27 10:58:33
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane