Sekcja księgowa

Zastępca Głównego Księgowego:
Beata Radzik, tel. 32 256 99 01 wew. 106

Pracownicy Sekcji Księgowej:
Natalia Stanek (faktury i zabezpieczenia) - tel. 32 256 99 01 wew. 149, fax wew. 151
Paulina Myjak (opłaty i tytuły wykonawcze) - tel. 32 256 99 01 wew. 13
Urszula Richter (Kasa) - tel. 32 256 99 01 wew. 14
Mariola Wąsowicz - tel. 32 256 99 01 wew. 137

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-09 10:29:29
Edycja dokumentu : Zmiany w formatowania tekstu po migracji danych
Adam Adamski 2020-11-27 10:58:33
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane