Komórka Audytu Wewnętrznego

Komórka audytu wewnętrznego, podlega bezpośrednio dyrektorowi.
W komórce nie wyodrębniono stanowiska kierownika.

Audytor Wewnętrzny: mgr Anna Sperlich - tel.: 32 256 99 01 wew. 145

asperlich@mzum.katowice.pl

 Do zakresu działania stanowiska Audytora Wewnętrznego należy:

 • opracowanie planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka,
 • dokonywanie analizy ryzyka obszarów w zakresie funkcjonowania jednostki,
 • przeprowadzanie zadań audytowych (zadań zapewniających oraz czynności doradcze)  zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających, służące dokonaniu oceny sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń zrealizowanych przez audytowanego,
 • monitorowanie realizacji zaleceń w celu ustalenia stanu realizacji zaleceń.
 •  w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie zadań audytowych poza planem,
 • ocena w zakresie adekwatności, skuteczności i funkcjonalności kontroli zarządczej,
 • sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania planu audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • dokonywanie wewnętrznej oceny działania audytu wewnętrznego w formie corocznej samooceny,
 • sporządzenie dokumentacji w zakresie audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie akt stałych i bieżących,
 • efektywna koordynacja działalności komórki audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego i uznaną praktyką,
 • archiwizowanie dokumentacji prowadzonej w ramach stanowiska Audytora Wewnętrznego.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-11 14:04:19
Edycja dokumentu : zmiana  nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:26:02
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane