Stanowisko ds. Zieleni

Alina Pawlikowska 

tel.:  32 256 99 01 lub 256 99 17 wew. 115

Zadania komórki:

  • inwentaryzacja i kwalifikowanie do wycinki drzew suchych, chorych, pochylonych zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu, wdrażanie procedur uzyskania decyzji zezwalających na wycinki,
  • kierowanie do natychmiastowego wykonania robót wynikających z pism interwencyjnych mieszkańców, zaleceń ze spotkań władz miasta z mieszkańcami,
  • użyczanie inwestorom prywatnym terenu w celu usunięcia kolidujących z realizacją inwestycji drzew i krzewów. Nadzór nad przebiegiem prac zgodnie z warunkami umownymi,
  • nadzór oraz kontrola nad robotami związanymi z pielęgnacją zieleni niskiej oraz wysokiej, sadzeniem drzew oraz krzewów w pasach drogowych.

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : usunięcie zwolnionego pracownika
Andrzej Ponikło 2023-08-22 12:06:55
Edycja dokumentu : zmiana numeru telefonu
Andrzej Ponikło 2021-06-09 11:06:56
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-11 14:57:42
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 21:59:09
Edycja dokumentu : zmiana nazwy
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:23:42
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane