Baza sprzętu i transportu

Kierownik: Andrzej Martowicz

Pracownicy działu:

Tomasz Stańczyk - tel. 32 256 99 01 wew. 117

Mateusz Kolasa - tel. 32 256 99 01 wew. 131

Zakres działań komórki org.:

  • prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z organizacją i nadzorem gospodarki środkami transportowymi, sprzętem i maszynami MZUiM,
  • prowadzenie ewidencji budynków MZUiM,
  • sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz  o wysokości należytych opłat.

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-22 11:14:59
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-11 13:32:26
Wprowadzenie dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-09 10:50:24

Otwarte dane Pokaż dane