ABONAMENT MIESIĘCZNY LUB ABONAMENT KWARTALNY za korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) w strefie płatnego parkowania

Wymagane dokumenty:


Gdzie należy złożyć dokumenty:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Dział Nadzoru Systemu Parkowania
ul. Warszawska 19, Katowice
tel.: (32) 202-51-51


Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Dział Nadzoru Systemu Parkowania
ul. Warszawska 19, Katowice
tel.: (32) 202-51-51


Kto może odebrać dokumenty:

Osoba upoważniona

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

MZUiM dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe informacje

przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu:

dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 202-51-51.
Załączniki
Podanie/Wniosek o uzyskanie abonamentu na korzystanie z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) w strefie płatnego parkowania (obowiązuje od 21.05.2021 r.) [DOC 48,0kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja edytorska.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 14:04:27
Edycja dokumentu : Aktualizacja edytorska.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 14:02:55
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:11:08
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:10:52
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:09:22
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:09:06
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:08:13
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:07:35
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:07:12
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:06:38
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 13:11:48
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:29:15
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:28:50
Wprowadzenie dokumentu : dodanie nowy wniosków
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:26:53

Otwarte dane Pokaż dane