Abonament miesięczny lub abonament kwartalny uprawniający do ulg w opłatach postojowych samochodu (nie dotyczy zastrzeżonych miejsc postojowych - kopert)

Wymagane dokumenty

 • Podanie/Wniosek o wydanie abonamentu miesięcznego lub kwartalnego.

Gdzie należy złożyć dokumenty

 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
  Dział Nadzoru Systemu Parkowania
  ul. Warszawska 19, Katowice
  tel.: (32) 202 51 51

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

             Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
             Dział Nadzoru Systemu Parkowania
             ul. Warszawska 19, Katowice
             tel.: (32) 202 51 51

Kto może odebrać dokumenty

 • Osoba upoważniona

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • Zarządca dróg (MZUiM) dokłada wszelkich starań aby sprawy były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki

Dodatkowe informacje

 • przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu:
  • dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem,
  • dokument potwierdzający rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Katowicach, w przypadku jeżeli ta przesłanka ma być podstawą do uzyskania abonamentu
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 202 51 51.
Załączniki
Wniosek o wydanie abonamentu miesięcznego lub kwartalnego (obowiązuje od 21.05.2021 r.) [DOC 36,0kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2022-04-08 12:10:39
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2022-04-08 12:08:53
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Joanna Krzykowska 2022-04-08 12:08:21
Edycja dokumentu : Aktualizacja linków.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 12:07:46
Edycja dokumentu : Aktualizacja linków.
Joanna Krzykowska 2022-04-08 12:07:44
Edycja dokumentu : Aktualizacja
Joanna Krzykowska 2022-04-08 11:50:29
Edycja dokumentu : zmiana opisu
Andrzej Ponikło 2022-03-24 09:39:04
Edycja dokumentu : zmiana opisu w tytule
Andrzej Ponikło 2022-03-24 09:38:44
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-08-06 12:14:16
Edycja dokumentu : zmiana liku
Andrzej Ponikło 2021-08-06 12:14:02
Edycja dokumentu : aktualizacja linku
Andrzej Ponikło 2021-08-06 12:11:29
Edycja dokumentu : usunięcie nieaktualnych informacji
Andrzej Ponikło 2021-08-06 12:10:21
Edycja dokumentu : popraw treści
Andrzej Ponikło 2021-08-06 12:08:55
Edycja dokumentu : Aktualizacja edytorska.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 14:04:27
Edycja dokumentu : Aktualizacja edytorska.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 14:02:55
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:11:08
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:10:52
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:09:22
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:09:06
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:08:13
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:07:35
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:07:12
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-07-23 12:06:38
Edycja dokumentu : Aktualizacja.
Joanna Krzykowska 2021-05-26 13:11:48
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:29:15
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:28:50
Wprowadzenie dokumentu : dodanie nowy wniosków
Andrzej Ponikło 2021-05-26 08:26:53

Otwarte dane Pokaż dane