Poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. przekopów w Sekcji Zajęcia Pasa Drogowego

Numer sprawy: PP/1/2021
Termin składania ofert: 2021-01-25

Pełna treść ogłoszenia do pobrania pod linkiem: /images/pliki/kadry/82/tresc.pdf


PP/1/2021

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

referent d/s przekopów w Sekcji Zajęcia Pasa Drogowego

 

 

 

Informujemy, że wpłynęła 1 oferta na ww. stanowisko pracy, która spełniała wymogi formalne tj Pani Izabeli Stachoń zamieszkałej w Mysłowicach.

W/w osobę zakwalifikowano do następnego etapu rekrutacji.

 

W dniu 29 stycznia 2021 r. o godz. 8:00 zapraszamy w/w na rozmowę kwalifikacyjną: do siedziby MZUiM przy ul. J.Kantorówny 2a (sekretariat).

 

 

Katowice, 28.01.2021 r.

 PP/1/2021

 

Dyrektor MZUiM

Piotr Handwerker

40-381 Katowice

ul. J. Kantorówny 2a

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Referent ds. przekopów w Sekcji Zajęcia Pasa Drogowego

 

 

     Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Izabela Stachoń zamieszkała w Mysłowicach.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Izabela Stachoń spełniła wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków na oferowanym stanowisku.

 

 

Katowice, 29.01.2021 r.


Rejestr zmian
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 18:55:01
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 18:51:30
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Joanna Krzykowska 2021-02-24 18:50:20
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-02-10 22:53:52

Otwarte dane Pokaż dane