Poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy referent ds. zieleni w Wydziale Technicznym

Numer sprawy: Nr PP/4/2020
Termin składania ofert: 2020-09-29

Pełna treść ogłoszenia do pobrania pod linkiem: /images/pliki/kadry/81/tresc.pdf


PP.4.2020 LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Starszy referent ds. zieleni w Wydziale Technicznym

 

....................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

 

Informujemy, że wpłynęła 1 oferta na ww. stanowisko pracy, która spełniała wymogi formalne tj Pani Marty Reimann zamieszkałej w Katowicach.

W/w osobę zakwalifikowano do następnego etapu rekrutacji. 

     W dniu 6 października 2020 r. o godz. 8:30 zapraszamy w/w na rozmowę kwalifikacyjną: do siedziby MZUiM przy ul. J.Kantorówny 2a (sekretariat).

 PP/4/2020

 

Dyrektor MZUiM

Piotr Handwerker

40-381 Katowice

ul. J. Kantorówny 2a

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Starszy Referent ds. Zieleni w Wydziale Technicznym

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Marta Reimann zamieszkała w Katowicach.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Marta Reimann spełniła wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków na oferowanym stanowisku.

 

 

Katowice, 06.10.2020 r.


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane