Poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. pracowniczych

Numer sprawy: PP/3/2020
Termin składania ofert: 2020-09-23

Pełna treść ogłoszenia do pobrania pod linkiem: /images/pliki/kadry/80/tresc.pdf


PP.3.2020                               LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Referent ds. pracowniczych w Sekcji Spraw Pracowniczych

 

....................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

 

Informujemy, że wpłynęły 3 oferty na ww. stanowisko pracy, z czego 1 spełniała wymogi formalne tj Pani Izabeli Albrecht zamieszkałej w Piekarach Śląskich.

W/w osobę  zakwalifikowano do następnego etapu rekrutacji. 

     W dniu 6 października 2020 r. o godz. 8:00 zapraszamy w/w na rozmowę kwalifikacyjną: do siedziby MZUiM przy ul. J.Kantorówny 2a (sekretariat).PP/3/2020

 

Dyrektor MZUiM

Piotr Handwerker

40-381 Katowice

ul. J. Kantorówny 2a

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Referent ds. pracowniczych

 

 

   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Izabela Albrecht zamieszkała w Piekarach Śląskich.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Izabela Albrecht spełniła wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków na oferowanym stanowisku.

 

 

Katowice, 06.10.2020 r.

 


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane