Poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Wydziału Ekonomiczno - Prawnego

Numer sprawy: PP/2/2020
Termin składania ofert: 2020-08-14

Pełna treść ogłoszenia do pobrania pod linkiem: /images/pliki/kadry/79/tresc.pdf


PP.2.2020                               LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Kierownik Wydziału Ekonomiczno - Prawnego

 

....................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

 

Informujemy, że wpłynęły 2 oferty na ww. stanowisko pracy, z czego 1 spełniała wymogi formalne tj Pani Justyny Woźniak zamieszkałej w Katowicach.

W/w osobę  zakwalifikowano do następnego etapu rekrutacji. 

     W dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 8:00 zapraszamy w/w na rozmowę kwalifikacyjną: do siedziby MZUiM przy ul. J.Kantorówny 2a (sekretariat).