Dział Nadzoru Systemu Parkowania

 • Biuro Obsługi Klienta w zakresie:
  • regulowanie zaległych i bieżących opłat parkingowych
  • uiszczanie opłat dodatkowych
  • wystawianie i przedłużanie ważności: Kart Mieszkańca, Kart Przedsiębiorcy, Kart pojazdów hybrydowych, Kart pojazdów współdzielonych itp.
  • przyjmowanie skarg i uwag.
ul. Warszawska 19, Katowice
tel.: 32 202 51 51
e-mail: parkingi@mzum.katowice.pl
ePUAP (aby wysłać korespondencję należy wybrać: Sprawy ogólne > Pisma do urzędu > Pismo ogólne do podmiotu publicznego)

Biuro czynne:
pn.: 9:00 – 17:00
wt. – pt.: 9:00 – 15:30

Pracownicy obsługujący BOK: 
Beata Mika-Kazimierczak, tel. 32 202 51 51 wew. 102
Barbara Dobrowolska, tel. 32 202 51 51 wew. 103

 • Wielkości opłat oraz mapy strefy płatnego parkowania znajdują się tutaj. Lista parkomatów znajduje się w załącznikach u dołu strony.

 

 • Formy płatności:

Kasa: obecnie zamknięta w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
od pn. – pt. od 9:00 – 15:30
tel. 32 202 51 51 wew. 107

Numer konta bankowego: PKO BP 47 1020 2313 0000 3702 0514 9499 – do wnoszenia opłat za postój, opłaty za abonamenty, wyznaczone miejsca postojowe w strefie oraz wszystkie inne opłaty związane ze SPP.

Opłaty za postój -  w parkomatach (gotówka, karta płatnicza, ŚKUP) lub poprzez operatorów płatności mobilnych obsługujących SPP w Katowicach (korzystanie z tych usług nie wymaga użycia parkomatu): PANGO, skyCash (mobiParking), mPay, moBiLET, ePARK.

 

 • Dyspozytornia parkomatów – we wszelkich sprawach dotyczycących urządzeń - parkomatów 
tel.: 698 634 560
w godzinach: 8:00 – 16:30

 

 • Komórka ds. windykacji:
Warszawska 27, I piętro, Katowice
tel.:  32 206 80 89
Specjalista ds. administracyjno-prawnych:
Paweł Jakoktochce, tel. 32 206 80 89 wew. 13
wew. 14 – udzielanie informacji odnośnie upomnień dotyczących opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój/parkowanie
wew. 11, 13 – udzielanie informacji odnośnie tytułów wykonawczych dotyczących opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój/parkowanie
wew. 11, 13 – rozpatrywanie spraw wymagających przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

 

 

Regulamin poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania miasta Katowice (SPP)
1.1. Opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP uiszcza się poprzez:

 • wniesienie opłaty przy pomocy aplikacji mobilnej jednego z operatorów wskazanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM),
 • wniesienie opłaty w automatach do poboru opłat za postój pojazdów (parkomaty),
 • wniesienie opłaty abonamentowej gotówką do kasy MZUiM znajdującej się w Katowicach na ul. Warszawskiej 19 lub przelewem na wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice rachunek bankowy za korzystanie z czasowego lub całodobowego zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), oraz za „kartę mieszkańca” i „kartę parkingową” dla przedsiębiorców,
 • wniesienie opłaty abonamentowej przelewem na wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice rachunek bankowy za „kartę pojazdu współdzielonego” dla operatorów floty.

1.2. Brak możliwości uregulowania opłaty w jednej z ww. form nie zwalnia z obowiązku jej terminowego uregulowania.

2. W celu uregulowania opłaty w sposób określony w § 1 ust. 1 pkt 2 należy pobrać z urządzenia bilet potwierdzający zapłatę i umieścić go w widocznym miejscu pojazdu.

3.1. Korzystający z pojazdu realizującego postój w SPP zobowiązany jest do uiszczenia opłaty niezwłocznie po jego rozpoczęciu.
3.2. W sposób określony w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 można regulować wyłącznie opłaty za postój pojazdu realizowany w danym dniu.
3.3. Kwota opłaty za niewykorzystany czas postoju nie podlega zwrotowi.
4. 1. Kontrolę uiszczania opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP sprawują Kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania.
4.2. Kontroler Strefy Płatnego Parkowania dokumentuje postój przy pomocy zdjęć oraz wystawia zawiadomienie, w którym określa datę, miejsce, godzinę postoju oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego w przypadku stwierdzenia postoju pojazdu samochodowego w SPP:
 • bez widocznego dowodu uiszczenia opłaty w postaci opłaconego biletu z parkomatu lub stwierdzenia na podstawie biletu przekroczenia czasu, na który postój został opłacony,
 • bez otrzymania od operatora aplikacji mobilnej potwierdzenia wniesienia opłaty lub otrzymania informacji o przekroczeniu czasu, na który postój został opłacony,
 • bez widoczniej „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, „karty pojazdu hybrydowego”, „karty pojazdu współdzielonego” oraz karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.

4.3. Kontroler Strefy Płatnego Parkowania nie podejmuje czynności, o których mowa w ust. 2 w przypadku stwierdzenia, że pojazd odbywający postój w SPP jest pojazdem elektrycznym, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
4.4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 umieszczane jest za wycieraczką pojazdu lub w innym widocznym miejscu. Potwierdzenie zawiadomienia archiwizowane jest w MZUiM.
4.5. Obowiązek dokonania opłaty dodatkowej wynikającej z nieuiszczenia opłaty za postój pojazdów w SPP powstaje z mocy prawa i jego powstanie jest niezależne od faktycznego otrzymania zawiadomienia opisanego w ust. 2.

5. 1. Opłata dodatkowa, o której mowa w § 4 ust. 5 może być wniesiona gotówką do kasy MZUiM wskazanej w § 1 ust. 1 pkt 3 lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice. Opis przelewu powinien zawierać datę postoju oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego lub numer zawiadomienia.

5.2. W przypadku stwierdzenia przez MZUiM braku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 14 dni od wskazanej w zawiadomieniu daty postoju pojazdu samochodowego w SPP podlega ona ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.

6. Numer rachunku bankowego o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i § 5 ust. 1 określa Prezydent Miasta Katowice.

 

 

Załączniki
Lokalizacje nowych parkomatów lipiec 2020
Uchwała nr XIII/295/19 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2019 r
Wniosek o wydanie karty mieszkańca
Wniosek o wydanie kart pojazdu współdzielonego
Wniosek o wydanie karty pojazdu hybrydowego
Wniosek o wydanie karty przedsiębiorcy


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-03-09 11:10:31
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:19:46
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:18:27
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:18:22
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-24 15:03:37
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści.
Joanna Krzykowska 2021-02-23 14:52:33
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:15:31
Edycja dokumentu : zmiana nazwy działu
Andrzej Ponikło 2020-11-25 13:15:24
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2020-10-19 15:31:37

Otwarte dane Pokaż dane