O Zarządzie

Pod administracją MZUM znajduje się

 • 546,7 km dróg z czego:

  • 32,6 km to drogi krajowe,
  • 2,5 km to drogi wojewódzkie,
  • 192,7 km to drogi powiatowe,
  • 318,9 km to drogi gminne,
 • 109 obiektów mostowych z czego:
  • 32 o łącznej długości 1570 m na drogach krajowych,
  • 60 o łącznej długości 1735 m na drogach powiatowych,
  • 17 o łącznej długości 336,5 m na drogach gmiennych,
 • Tunel pod rondem o długościach naw: 650m i 657m,
 • 27 przejścia podziemne
 • 30 nadziemnych kładek dla pieszych.
Wnioski do pobrania

Poniżej znajdują się wzory wniosków do pobrania.

Ostatnia modyfikacja: 2013-01-07 12:17 przez: Andrzej Ponikło


FAQ