Witamy na stronie MZUM Katowice!

 

Serdecznie witamy w oficjalnym serwisie internetowym

Uwaga !!!

    Uprzejmie informuję, że w miesiącu maju 2019 r., realizowane będą zajęcia
z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji
w Katowicach.
    Zajęcia planujemy realizować w dniu 29 maja 2019 r. na skrzyżowaniu
ul. Kościuszki z ul. Gawronów w Katowicach, w godzinach 10:00 - 14:00
    Wyłączenie sygnalizacji świetlnej nastąpi w porozumieniu z firmą Synchrogop
w Katowicach.

UWAGA !!!

Informacje o sprawozdaniach finansowych w tym również informacja dodatkowa  są załączone w zakładce Statut organizacyjny MZUiM katowice

 

UWAGA !!!

 Zapraszamy na platformę zakupową Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 

https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice 

 

UWAGA !!!

Z dniem 4 marca 2019 roku w ramach relokacji, parkomat z ulicy Sądowej został przeniesiony na ulicę Kordeckiego.

UWAGA !!!

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ul. Kantorówny 2a zawiadamia jednostki gospodarcze i osoby fizyczne zamierzające w 2019 r. zajmować tereny uliczne (jezdnie, chodnik, place, zieleńce, pobocza) do wykonania robót ziemnych lub na inne cele (roboty elewacyjne, dekarskie, itp.), że zamiary takie należy zgłaszać wstępnie do MZUiM Katowice w terminie do dnia 18 marca 2019 r.Zgłoszenie powinno zawierać plan lub szkic sytuacyjny precyzujący miejsce i obszar terenu przeznaczony do zajęcia oraz planowany czasookres trwania robót.Niedokonanie wstępnego zgłoszenia może być przyczyną późniejszej odmowy wydania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego. Inicjatywa nasza ma znaczenie koordynacyjne i dlatego fakt wstępnego zgłoszenia zamierzeń nie zwalnia zainteresowanych od procedury uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, ustalonej przepisami Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.Inne informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Sekcji ds. Zajęcia Pasa Drogowego MZUiM Katowice tel. 256-99-01, 256-99-17 wew. 121 i 114.

 

UWAGA !!!

 Informacje związane ze zmianami w organizacji ruchu w związku ze szczytem klimatycznym COP24
są dostępne pod linkiem:


testp.umk.um.katowice.pl/strony/aktualnoscihot.aspx

 

 

Uwaga !!!

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 grudnia 2018 r. kasa przy ul. Kantorówny 2a będzie czynna do godziny 13, natomiast w dniu 31 grudnia 2018 kasa będzie nieczynna.

Uwaga !!!

W związku z wejściem rozporządzenie nr 4/18 Wojewody Śląskiego z dnia
8 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na drogach na obszarze województwa śląskiego prosimy o zapoznanie się z jego treścią.


 

Uwaga!!!

Informujemy, iż w ostatnim dniu roboczym miesiąca (z wyjątkiem grudnia) kasa przy ul. Józefy Kantorówny 2a czynna jest do godziny 12:00.

UWAGA !!!

     Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ul. Kantorówny 2a zawiadamia jednostki gospodarcze i osoby fizyczne zamierzające w 2018 r. zajmować tereny uliczne(jezdnie, chodnik, place, zieleńce, pobocza) do wykonania robót ziemnych lub na inne cele (roboty elewacyjne, dekarskie, itp.), że zamiary takie należy zgłaszać wstępnie do MZUiM Katowicew terminie do dnia 16 marca 2018 r.Zgłoszenie powinno zawierać plan lub szkic sytuacyjny precyzujący miejsce i obszar terenu przeznaczony do zajęcia oraz planowany czasookres trwania robót.Niedokonanie wstępnego zgłoszenia może być przyczyną późniejszej odmowy wydania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.Inicjatywa nasza ma znaczenie koordynacyjne i dlatego fakt wstępnego zgłoszenia zamierzeń nie zwalnia zainteresowanych od procedury uzyskania zezwoleńna zajęcie pasa drogowego, ustalonej przepisami Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) oraz Rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.Inne informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Sekcji ds. Zajęcia Pasa Drogowego MZUiM Katowice tel. 256-99-01, 256-99-17 wew. 121 i 114

 


 

UWAGA!!!

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

 

 

  UWAGA!!!

    W parkomatach istnieje możliwość dokonywania opłaty karta ŚKUP. Jednocześnie z uwagi na dużą ilość zapytań dotyczących kart ŚKUP informujemy, że wszelkie informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej organizacji wdrażającej to jest KZK GOP adres strony http://www.kzkgop.com.pl  zakładka "karta ŚKUP"

UWAGA!!!

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 nastąpi zmiana rachunków bankowych MZUiM na:

DOCHODY
(za decyzje, opłaty parkingowe, koperty, udostępnienia pasa drogowego):       47 1020 2313 0000 3702 0514 9499
WYDATKI:        05 1020 2313 0000 3302 0514 9481
ZFŚS:               92 1020 2313 0000 3402 0514 9515
DEPOZYTY
(wadia i zabezpieczenia): 97 1020 2313 0000 3202 0514 9523

UWAGA!!!

Informujemy, że w chwili obecnej oddane zostały już do użytku parkomaty w następujących lokalizacjach:

1. Adama Mickiewicza (vis a vis parkingu przy nr 32)
2.  Andrzeja (róg z Batorego)
3. Andrzeja (vis a vis nr 19)
4. Chopina w rejonie nr 7
5. Dąbrowskiego róg Plebiscytowa nr 9/11
6.  Dąbrowskiego 19 róg z Lompy
7. Dąbrowskiego z Reymonta (róg)
8. Drzymały w rejonie nr 4
9. Dworcowa (vis a vis nr 1)
10. Dworcowa (w rejonie nr 5/róg z Dyrekcyjną)
11. Francuska (róg z Mariacką Tylna (Parking)
12. Francuska w rejonie nr 15
13. Fryderyka Chopina (w rejonie nr 10)
14. Gliwicka (w rejonie nr 1)
15. Henryka Dąbrowskiego nr 13 (róg z Sienkiewicza)
16. Henryka Dąbrowskiego nr 6
17. Henryka Sienkiewicza (w rejonie nr 6-8)
18. Jagiellońska naprzeciw 19
19. Jagiellońska nr 14
20. Jagiellońska nr 26
21. Jagiellońska nr 4
22. Jana III Sobieskiego (rejon budynku nr 14)
23. Jana III Sobieskiego (rejon budynku nr 17)
24. Jana III Sobieskiego (rejon budynku nr 7)
25. Jana III Sobieskiego (vis a vis nr 11/róg z Opolską)
26. Jana III Sobieskiego (w rejonie nr 4/w zieleńcu)
27. Jana Kochanowskiego /Plac Karola Miarki (na rogu)
28. Jana Kochanowskiego nr 7
29. Józefa Lompy nr 9
30. Kobylińskiego w rejonie nr 4
31. Kopernika (w rejonie Drzymały nr 1/róg z Drzymały)
32. Kopernika w rejonie nr 14a
33. Kościuszki 12
34. Kościuszki w rejonie nr 29
35. Kościuszki w rejonie nr 6
36. Matejki vis a vis nr 8
37. Mikołaja Kopernika (róg Styczyńskiego)
38. Mikołaja Kopernika (vis a vis nr 26-28)
39. Młyńska nr 2/4 obok UM
40. Moniuszki w rejonie nr 12
41. Moniuszki w rejonie nr 4-6
42. Moniuszki w rejonie nr 5-7
43. Opolska (w rejonie nr 13)
44. Opolska (w rejonie nr 2)
45. Opolska (w rejonie nr 8/róg z Sokolską)
46. Piastowska róg z Uniwersytecką
47. Piastowska w rejonie nr 2
48. Piotra Skargi/Plac Synagogi
49. Podgórna (róg z Wojewódzką)
50. Podgórna róg z Dąbrowskiego
51. Sądowa w rejonie nr 2
52. Skłodowskiej (vis a vis budynku z   Krzywej 12)
53. Skłodowskiej w rejonie nr 20
54. Słowackiego 11
55. Sokolska (w rejonie nr 6)
56. Starowiejska (vis a vis nr 5)
57. Stefana Batorego (naprzeciw nr 7)
58. Stefana Batorego (w rejonie nr 1)
59. Teatralna BGŻ
60. Teatralna w rejonie nr 16
61. Teatralna w rejonie nr 8-10
62. Tylna Mariacka w rejonie nr 19
63. Tylna Mariacka w rejonie nr 3
64. Uniwersytecka w rejonie nr 13
65. Uniwersytecka w rejonie nr 4
66. Warszawska (w rejonie nr 6)
67. Warszawska nr 10
68. Warszawska nr 11
69. Warszawska nr 27
70. Warszawska w rejonie Banku PKO/ róg Mielęckiego
71. Wojewódzka (vis a vis nr 30)
72. Wojewódzka obok kina Rialto (róg z Plebiscytową)
73. Wojewódzka róg z Reymonta
74. Zabrska (w rejonie nr 5)
75. Żwirki i Wigury (w rejonie nr 6)
76. Żwirki i Wigury 14
77. Żwirki i Wigury obok Policji
78. Żwirki i Wigury w rejonie nr 24, vis a vis US

Informujemy, iż wszelkie zapytania dotyczące parkomatów są dostępne pod numerami telefonów:

Dyspozytornia parkomatów: 698 634 560
Dyspozytor ds.parkomatów Śliwiński Patryk 602 292 563

w godzinach pracy biura 8-16:30

  

 

 

 

 


 

Deklaracja przez internet

   Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach zachęca do składania deklaracji   podatkowych drogą elekroniczną po przez portal:


                             www.e-deklaracje.gov.pl 

   Na portalu dostępne są interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i wysyłania. Wysyłanie deklaracji podatkowej przez internet w systemie e-Deklaracje jest najprostrzym i najszybszym sposobem złożenia deklaracji

  

 

 


 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów mieści się w Katowicach na ul. Kantorówny 2a

jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach: 700 – 1500  

Dział Nadzoru Systemu Parkowania z siedzibą w Katowicach na ul. Warszawskiej 19

otwarty jest w poniedziałek w godzinach: 900 – 1700

                                          oraz od wtorku do piątku 900 – 1530

Zapraszamy do zaznajomienia się z zasobami witryny.

 

 

 


Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2019-05-15 07:22 przez: Andrzej Ponikło


FAQ